Herkennen we talent wel?

Bij de ingang van metrostation L’Enfant Plaza in Washington DC stond 43 minuten lang een straatmuzikant met een honkbalpet te spelen op zijn viool. Het was een test, maar dat wist niemand.

Het was ochtendspitsuur. Op dit tijdstip liepen naar schatting 1000 mensen door het station naar hun werk.

Lees verder

Hoe ik leerde om mijn eigen kikkers te kussen

Op de gangen van mijn middelbare school hingen ineens overal posters: er zou een schoolkoor opgericht worden. Iedere belangstellende kon op vrijdagmiddag naar het muzieklokaal komen.

Ik aarzelde.

Eigenlijk wilde ik wel, want ik gek op zingen. Maar ik voelde ook een grote blokkade.

Zou ik, net als in het kerkkoor uit mijn vroege jeugd, verplicht worden om een solo te zingen? En dan met een dichtgeknepen keel nauwelijks nog een klank kunnen uitstoten en zo voor de hele menigte voor schut staan?

Lees verder

Zo ga je wel aan de slag met je idee

Manieren om nieuwe ideeën te verzinnen zijn er genoeg. Maar hoe krijg je die ideeën omgezet in daden?

Loop jij ook rond met ideeën die halverwege stranden of nooit ten uitvoer komen? Hoe frustrerend dat is, blijkt wel uit de mails die ik hierover ontvang:

“Ik heb wel ideeën voor een verhaal, maar ik kom er niet toe om te beginnen. Zodra ik voor mijn pc ga zitten val ik stil.”

“Ik heb er moeite mee om iets te doén met een idee. Om het niet bij een idee te laten. Om het uit te voeren! De creativiteit is niet de hobbel, maar de daadkracht.”

Lees verder