Communicatiestrategie | Boekbespreking

Zijn er veel goede bedoelingen, maar te weinig daden? Het boek Communicatiestrategie van Wil Michels helpt niet alleen bij het ontwerpen van een excellente strategie, maar ook bij de concrete uitvoering daarvan.

Het maken van een strategie lijkt op analytisch bureauwerk, ver van de plek waar de uitvoering daadwerkelijk plaatsvindt. Maar een strategie uitdenken is nadenken over de manier waarop een plan of verandering verwezenlijkt wordt. Met een focus op het waarom en het hoe komt die daadwerkelijke uitvoering een stap dichterbij.

Lees verder

Vind jij storytelling ook zo vaag?

De Raad van Bestuur van een welzijns- en integratieinstelling wilde de organisatie ‘mensgerichter’ maken en daarvoor ‘iets doen met storytelling’. Hoe dat moet, mag de communicatie-adviseur zelf uitvinden.

Dat was de kwestie die communicatie-adviseur Jessica onlangs op haar bordje kreeg.

Ga er maar aan staan.

Hoe de organisatie precies de mensen centraal zet, was het bestuur zelf nog aan het uitvogelen. En hoe verhalen daarbij een rol konden spelen, was voor Jessica al helemaal onduidelijk.

Lees verder

Hoe verhalen in organisaties van strategische betekenis zijn

Het vertellen van verhalen in organisaties lijkt een vrijblijvende bezigheid. Niets is minder waar. Lees meer over de zes strategische effecten van verhalen: in crisisperiodes en lange tijd daarna.

Verhalen vertellen wint aan populariteit in organisaties. Maar als er carrières op het spel staan of mensen zelfs bestraft kunnen worden, is storytelling minder geliefd.

Het was dan ook bijzonder dat het politiekorps Rotterdam-Rijnmond het aandurfde om verhalen te verzamelen over de rellen op het strand van Hoek van Holland in 2009. Bij die rellen was een 19-jarige jongen door een politiekogel om het leven gekomen.

Lees verder