Na een zware crisis heeft je team of organisatie behoefte om te veranderen en te vernieuwen. Storytelling helpt om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken en de weg naar boven weer te vinden.

Het nieuwe verhaal komt tot stand door onderliggende verhalen na de crisis bijeen te brengen. Ik help je bij het vangen van de onderliggende verhalen en de vorming van het nieuwe verhaal.

Meer verhaalkracht

Om een verhaal na de crisis te delen is vaak een verhaalproduct nodig: een praatplaat, een boek(je) of een (online) magazine.

Hiervoor werk ik samen met ervaren specialisten, zoals een fotograaf, eindredacteur, grafisch vormgever, illustrator en een maker van infographics. Als je dat wenst, nemen wij de hele productie uit handen.

Waarom is storytelling na de crisis belangrijk?

Verhalen verzamelen, optekenen en verspreiden na de crisis heeft voor alle betrokkenen een grote betekenis. Als het stof is neergedaald, blijkt er een enorme behoefte te zijn aan gezamenlijke betekenisgeving. Wat is er precies gebeurd, welke impact heeft dat gehad en wat zijn de leerervaringen?

Een crisis zet bovendien vaak veranderingen in gang.

Voordat je kunt bouwen aan het nieuwe verhaal, moet je echter het verleden recht doen en een plaats geven. Door verhalen te delen verbinden mensen zich met elkaar, zowel de mensen die in de vuurlinie hebben gestaan als de achterblijvers die het gewone werk moesten laten doordraaien.

Lees hier waarom de verhalen na de strandrellen voor de politie Rotterdam van strategische betekenis waren.

 

Hoe pakken we dat aan?

Je vertelt wat je wilt bereiken met het verhaal na de crisis en wat je nodig hebt. En welk resultaat jij voor ogen hebt!

 • Wat is de grote droom waarbij het verhaal een rol speelt?
 • Wat zijn de belangrijkste communicatie-doelen?
 • Wat zijn de randvoorwaarden?
 • Hoe ziet de tijdplanning eruit?
 • Wie doet wat?
 • Wat is het budget?

 

We houden met het team een of meerdere inspiratiesessies om onderliggende verhalen op te halen en te delen.

 • Tijdsduur: 2 uur
 • Locatie: inspirerende brainstormlocatie
 • Werkwijze: verhalen genereren via diverse werkvormen (zoals een storycircle) en daarna clusteren.

Aan de hand van de verzamelde verhalen bedenk ik het idee voor de juiste vorm en (indien gewenst) passend beeld.

 • Presentatie van het concept.
 • Plan van aanpak. interviewkandidaten, bronnen voor research en nadere invulling van de randvoorwaarden.

Ik schrijf het verhaal, bijvoorbeeld voor een brochure, boek, website, magazine, storyboard, praatplaat, etc.
Of we kiezen voor een andere vorm, zoals een film of podcast.

Het team blijft meedenken en krijgt regelmatig een update.

We houden met het team twee rondes om het verhaal (of de producten) te beoordelen en bij te stellen.

Tijd om het verhaal te delen en te verspreiden.
Om dit zorgvuldig te doen maken we samen een passend plan.

Maak een afspraak

Tijdens een persoonlijk gesprek stellen we vast wat jouw organisatie nodig heeft en wat de communicatiedoelen zijn na de crisis. Vervolgens bespreken we de mogelijkheden voor passende middelen en werkwijzes.

 

Stuur een mail! Ik ga graag voor jullie aan de slag!

Mail me

Sigrid

 

 

Dit zeggen anderen

Sipke van de Peppel

Hoofdredacteur / Ministerie Buitenlandse Zaken

"Sigrid schrijft toegankelijke, verrassende verhalen en weet door haar persoonlijke schrijfstijl en gouden pennetje vaak veel meer uit een opdracht te halen.”

Marije van den Berg

Onderzoeker, spreker en adviseur / Democratie in uitvoering

"Haar bijzondere talent is om de kleine persoonlijke bijzonderheden bij mensen te zien én mooi op te schrijven. Ze kan je met haar verhalen van mensen laten houden die je nog nooit hebt ontmoet.”

Marion Westerhof-van Gelder

Adviseur / Stichting Nederlands Participatie Instituut

"Sigrid heeft voor ons niet alleen zeer inspirerende en persoonlijke verhalen over werknemersparticipatie geschreven, maar ook de essentie van ons onderwerp er heel goed uitgepikt. Niet vaak komen wij iemand tegen die zich zo goed in ons specialistische onderwerp kan verplaatsen.”

Yvette Broeren

Manager / GGD West-Brabant

"Dankzij Sigrids werk hebben we nu een brochure en enkele vakartikelen, waarmee we ons verhaal goed naar voren brengen. Nog niet eerder is dat verhaal zo helder en duidelijk, maar vooral ook beeldend opgeschreven.”

Remco Spaninxs

Hoofd media en redactie / Politie

“Sigrid bundelde haar ideeën voor het boek in een goed doordacht plan van aanpak, was zich bewust van de gevoeligheden en speelde daar goed op in. Ze betrok diverse hoofdrolspelers binnen de politie bij het maken van keuzes en won het vertrouwen van de betrokken collega’s om mee te werken aan het boek.”

Monique Smeets

Editorial consultant / Minestrone

"Sigrid fietst met haar bescheiden flair om meningen en emoties heen en kijkt wat er echt is. Vervolgens geeft ze woorden aan die dingen die niet snel benoemd worden in organisaties. Het deel van de ijsberg dat onder water is kan zij echt in woorden vatten. Dat doet ze zorgvuldig, respectvol en dienstbaar."

 

Eerdere projecten

Na de crisis - strandrellen

Het boek Spoedassistentie Hoek van Holland bevat de persoonlijke verhalen van 18 agenten, die bij de strandrellen in Hoek van Holland in het nauw gedreven werden door een uitzinnige menigte relschoppers.

Zij vertellen over de doodsangst en de gevolgen voor hun privéleven en hun werk. Ook komt de moeder aan het woord van de 19-jarige jongen, die door een politiekogel om het leven kwam.

Het boek Spoedassistentie Hoek van Holland is een uitgave van de politie Rotterdam-Rijnmond en niet meer te koop.

Na de crisis - roc leiden
Voor ROC Leiden schreef ik het boek De weg omhoog. Hoe ROC Leiden uit het dal klom.

De direct-betrokkenen vertellen hun verhaal over de financiële en onderwijskundige crisis en over de manier waarop ze de weg naar boven weer vonden.

Van de receptioniste die de boosheid van studenten en ouders over zich heen kreeg tot raad van bestuur, van studenten tot onderwijsinspecteurs, van interim-bestuurders tot de eigenaar van de schoolgebouwen.

 

Na de crisis - fort oranje

GGD West-Brabant raakte de afgelopen jaren betrokken bij het recreatiepark Fort Oranje nabij Breda, waar enorme misstanden heersten.

In 2017 escaleerde de situatie: de camping werd gesloten, alle bewoners moesten ondergebracht worden. Dat leidde tot een regionale crisisaanpak.

Nu de crisis achter de rug is, heeft GGD West-Brabant de tijd genomen om terug te blikken en de geleerde lessen landelijk te delen.

Nu is de vraag: hoe houden we deze bewoners blijvend in het oog? Vandaar de titel: In Beeld?