De vorming van een nieuw narratief

Werkt jouw gemeente of andere organisatie aan een verandering, waarbij een nieuw verhaal nodig is?

Overtuigen met een narratief werkt beter dan met het delen van cijfers of statistische informatie, blijkt uit recent onderzoek van wetenschappers.

Een narratief bouwt voort op gemeenschappelijke waarden en normen. Daardoor voelen mensen zich opgenomen in het verhaal en identificeren zich met de hoofdpersoon. Vervolgens zijn ze ook eerder bereid om hun houding, overtuigingen en gedrag aan te passen. En daarom werkt een narratief zo krachtig!

 

Een narratief komt tot stand door onderliggende verhalen bijeen te brengen. Ik help je graag bij de ontwikkeling van het kernverhaal, het vangen van de onderliggende verhalen en de vorming van het narratief om een belangrijke boodschap voor het voetlicht te brengen.

 

Wat is een narratief?

Een narratief geeft een wens of verandering weer, waarmee we betekenis delen, doorgeven, aanpassen en uitdragen. Het is een formulering van de werkelijkheid, bedoeld om ook anderen op die manier te laten kijken. Hiermee geef je sturing aan de toekomst of aan nieuw gedachtegoed.

Een narratief vertelt waar je vandaan komt en schetst een prikkelend toekomstbeeld om anderen bij een idee of missie te betrekken. Het is bedoeld als een inspirerend kader waarbinnen allerlei betrokken mensen hun eigen verhaal kunnen creëren. De individuele verhalen die daaruit voortkomen, versterken de geloofwaardigheid van het narratief.

Ontwikkeling van een nieuw narratief

Elk narratief bestaat uit vaste elementen, zo beschreef de beroemde mythosoof Joseph Campbell. Deze elementen maken deel uit van het oerverhaal De Reis van de Held.

Bij het ontwikkelen van een narratief of een ander soort verhaal gaan we op zoek naar die elementen.

Wat in ieder narratief eveneens terugkomt is de verbinding tussen het verleden, heden en toekomst. Aan de hand van die elementen zoeken we naar de bijpassende plot die anderen inspireert en in beweging brengt.

 

Een narratief, Hoe pakken we dat aan?

Je vertelt wat je wilt bereiken met het narratief en wat je nodig hebt. En welk resultaat jij voor ogen hebt!

 • Wat is de grote droom waarbij het verhaal een rol speelt?
 • Wat zijn de belangrijkste communicatiedoelen?
 • Wat zijn de randvoorwaarden?
 • Hoe ziet de tijdplanning eruit?
 • Wie doet wat?

 

Krachtige verhalen, dat begint met samen dromen en zien wat mogelijk is. Daarom houden we met het team een inspiratiesessie om onderliggende verhalen op te halen en te delen.

 • Tijdsduur: 2 uur
 • Locatie: inspirerende brainstormlocatie
 • Werkwijze: ideeën genereren via speelse vormen en daarna clusteren.
 • Afhankelijk van het project: ik verzamel verhalen en andere benodigde informatie.

Aan de hand van de verzamelde verhalen bedenk ik het idee voor de juiste vorm en (indien gewenst) passend beeld.

 • Presentatie van het concept.
 • Plan van aanpak.
 • interviewkandidaten, bronnen voor research en nadere invulling van de randvoorwaarden.

Ik schrijf het verhaal, bijvoorbeeld voor een brochure, boek, website, magazine, storyboard, praatplaat, etc.

Het team blijft meedenken en krijgt regelmatig een update.

We houden met het team twee rondes om het verhaal (of de producten) te beoordelen en bij te stellen.

Tijd om het verhaal te delen en te verspreiden.

Een narratief? Maak een afspraak

Tijdens een persoonlijk gesprek stellen we vast wat jouw organisatie nodig heeft en wat de communicatiedoelen zijn. Vervolgens bespreken we de mogelijkheden.

 

Stuur een mail! Ik ga graag voor jullie aan de slag!

Mail me

Sigrid

 

 

Dit zeggen anderen

Sipke van de Peppel

Hoofdredacteur / Ministerie Buitenlandse Zaken

"Sigrid schrijft toegankelijke, verrassende verhalen en weet door haar persoonlijke schrijfstijl en gouden pennetje vaak veel meer uit een opdracht te halen.”

Marije van den Berg

Onderzoeker, spreker en adviseur / Democratie in uitvoering

"Haar bijzondere talent is om de kleine persoonlijke bijzonderheden bij mensen te zien én mooi op te schrijven. Ze kan je met haar verhalen van mensen laten houden die je nog nooit hebt ontmoet.”

Marion Westerhof-van Gelder

Adviseur / Stichting Nederlands Participatie Instituut

"Sigrid heeft voor ons niet alleen zeer inspirerende en persoonlijke verhalen over werknemersparticipatie geschreven, maar ook de essentie van ons onderwerp er heel goed uitgepikt. Niet vaak komen wij iemand tegen die zich zo goed in ons specialistische onderwerp kan verplaatsen.”

Yvette Broeren

Manager / GGD West-Brabant

"Dankzij Sigrids werk hebben we nu een brochure en enkele vakartikelen, waarmee we ons verhaal goed naar voren brengen. Nog niet eerder is dat verhaal zo helder en duidelijk, maar vooral ook beeldend opgeschreven.”

Remco Spaninxs

Hoofd media en redactie / Politie

“Sigrid bundelde haar ideeën voor het boek in een goed doordacht plan van aanpak, was zich bewust van de gevoeligheden en speelde daar goed op in. Ze betrok diverse hoofdrolspelers binnen de politie bij het maken van keuzes en won het vertrouwen van de betrokken collega’s om mee te werken aan het boek.”

Monique Smeets

Editorial consultant / Minestrone

"Sigrid fietst met haar bescheiden flair om meningen en emoties heen en kijkt wat er echt is. Vervolgens geeft ze woorden aan die dingen die niet snel benoemd worden in organisaties. Het deel van de ijsberg dat onder water is kan zij echt in woorden vatten. Dat doet ze zorgvuldig, respectvol en dienstbaar."

 

Eerdere projecten

Voor de gemeente Velsen ontwikkelde ik het boekje Samenspel met een nieuw narratief over democratische kwaliteit: hoe houden we inwoners betrokken?

 


Voor het ministerie van BZK ontwikkelde ik een serie over politieke ambtsdragers om daarmee de betekenis van dit ambt voor het voetlicht te brengen. Politici vertellen over hun drijfveren, wat ze daarbij tegenkomen en wat hen op de been houdt. Een voorbeeld daarvan is dit verhaal van Jocko Rensen, wethouder in Houten.

Voor de gemeente Uden werkten we aan een narratief voor een nieuw plan in het Sociaal Domein. Dat deden we op initiatief van Divosa. En ineens ging het over Shrek, het groene goedaardige monster uit de gelijknamige animatiefilm. Alle verhalen over Uden én onze aanpak zijn te lezen in het online magazine Trots op je Vak (magazine voor beslissers in het Sociaal Domein).