Kwetsbare bewoners

Boek / Brochure / Concept / Verhaal

Vijf jaar geleden raakte GGD West-Brabant betrokken bij het recreatiepark Fort Oranje nabij Breda, waar enorme misstanden heersten.

Ik schreef een boekje over de schokkende ervaringen van de GGD’ers op deze camping en hun grote zorgen over de bewoners die grotendeels uit beeld zijn bij instanties: Uit Beeld? Jarenlang deelde GGD het boekje uit om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

In 2017 escaleerde de situatie: de camping werd gesloten, alle bewoners moesten ondergebracht worden. Dat leidde tot een regionale crisisaanpak.

Nu de crisis achter de rug is, heeft GGD West-Brabant de tijd genomen om terug te blikken en de geleerde lessen landelijk te delen. Nu is de vraag: hoe houden we deze bewoners blijvend in het oog? Vandaar de nieuwe titel: In Beeld?

Teksten: Sigrid van Iersel en GGD West-Brabant
Vormgeving en coverbeeld: Nanda Alderliefste
Eindredactie: Nancy Alders
Concept en productie: Sigrid van Iersel

Download het boekje hier: In Beeld?