Oog voor ontwikkeling

Boek / Concept / Verhaal

Wat is de NSvP en waar staat deze organisatie voor? De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek, zoals de naam voluit luidt, heeft een kleurrijke geschiedenis. Bijna honderd jaar geleden opgericht als beroepskeuze-adviesbureau, later een toonaangevend HR adviesbureau en nu een onafhankelijk fonds en innovatieplatform op het gebied van mens en werk.
De laatste vijftien jaar richt de NSVP zich op de betekenis van werk voor het individu en de samenleving, waaronder ontplooiing en talentontwikkeling. Dat sluit aan op de oorspronkelijke doelstellingen van de oprichters, een drietal heren met eigenzinnige en idealistische opvattingen. De NSvP vroeg mij de idealen van deze founding fathers te verbinden met de missie van nu. Een verhaal waarin de inspiratiebronnen van toen levend gehouden worden.

Het resultaat is te lezen in dit boekje: Oog voor ontwikkeling (download, pdf).

Uitgave: NSvP, 2015
Teksten en productie: Sigrid van Iersel
Ontwerp: Nanda Alderliefste, Noinoloi