Vakkundig aan het werk

Concept / Interviews / Online

Wat werkt er nu echt bij interventies in het sociaal domein? Welke methode op het gebied van re-integratie is effectief? En wat is de beste manier om armoede te bestrijden? Om wetenschappelijk gefundeerde antwoorden te krijgen op dit soort vragen werken VNG, Divosa, UWV, ZonMW en de ministeries van SZW en VWS samen in het meerjarige kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’. Het doel hiervan is: het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis waar gemeenten van kunnen profiteren en daarmee ook hun inwoners.

In deze serie artikelen belicht ik recente onderzoeken in het kader van dit kennisprogramma en laat zien wat wel en niet werkt in het sociaal domein. Annelies van ‘t Hul maakte de bijbehorende foto’s.

Lees hier het overzichtsartikel: zeven richtingaanwijzers voor de uitvoeringspraktijk