Storytelling is belangrijke trend bij uitvaarten

Een van de belangrijkste trends bij een uitvaart is de persoonlijke manier, waarop we ons verdriet uiten en vormgeven. Storytelling speelt daarbij op verschillende manieren een grote rol.

Een groene uitvaart met biologisch brood en veldboeketten. Een kist op de vloedlijn, omringd door vuurkorven. Of een sfeervolle uitvaart op het geliefde landgoed. Er zijn tal van manieren om een uitvaart vorm te geven, helemaal naar persoonlijke wensen.

Van oudsher is een uitvaart diepgeworteld in (religieuze) tradities, maar grote woorden over de zin van het leven zijn zelden nog te horen. De laatste jaren is juist personalisering een belangrijke trend, waarbij verhalen op diverse niveaus een belangrijke rol spelen.

Uitvaart doet recht aan de overledene

Allereerst is er de uitvaart, waarbij het levensverhaal van de overledene in de meeste gevallen de kern vormt. Dat verhaal wordt verteld met foto’s, films, kleuren, soorten bloemen, een bijzondere locatie of een toast na afloop van de ceremonie.

Zelf vormgegeven kaarten, de muziekselectie en de keuze voor een goed doel in plaats van bloemen, dat alles maakt het unieke van deze persoon zichtbaar en voelbaar. Zo delen we graag wat de overledene voor ons betekent, wat ons ontroert en waar we dankbaar voor zijn.

You are the storyteller of your own life

Ook leggen fotografen en videomakers steeds vaker de uitvaart vast, zoals we ook andere momenten in ons leven voor een groot deel in beeld vastleggen.

Daarnaast zien we een uitvaart steeds meer als een waardevol onderdeel van het rouwproces. We zoeken naar manieren om het betekenis te geven en ons onderdeel te voelen van iets groters. Een uitvaart is daarbij een moment om afstand te nemen van de waan van de dag.

Daarin passen geen standaardteksten, maar eigen teksten en persoonlijk geselecteerde gedichten om te uiten wat we ervaren.

 

 

Verhalen geven houvast aan nabestaanden

De mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan een uitvaart geeft ook de nabestaanden een verhaal. Er is geen verplicht nummer afgedraaid, maar recht gedaan aan de overledene met al zijn bijzonderheden en eigenaardigheden.

Het creëren van een betekenisvol verhaal geeft houvast en troost. Bij de uitvaart van mijn moeder kozen we diverse verhalen, liederen en een gedicht waarin handen de rode draad vormden. De handen waren het symbool van de troost en bescherming die mijn moeder gegeven had.

Maar het waren ook de handen van ons als nabestaanden die elkaar vasthielden. Een foto van mijn moeders hand met de handen van haar naaste familieleden maakte dat verhaal compleet.

handen op mooie uitvaart

Storytelling helpt om echtheid te ervaren

Persoonlijke beleving is dus een belangrijk onderdeel geworden van een mooie uitvaart. Dat heeft alles te maken met een andere trend, namelijk de behoefte om eenheid en diepgang te ervaren in ons leven. We willen geen dingen van horen zeggen, maar het zelf beleven.

Bovendien helpen verhalen bij emotionele gebeurtenissen ons aan ijkpunten in een wereld waar nogal wat houvast is verdwenen. Er is een grote behoefte aan verhalen, rituelen en herkenbaarheid. De Trendrede 2016 somt diverse manieren op waarmee we de persoonlijke grip weer proberen te vergroten.

Verhalen gaan altijd over emoties.

En dat is ook wat bij een uitvaart heel zichtbaar en voelbaar is. Rouw, afscheid nemen en het gemis voelen, dat alles maakt bij nabestaanden veel los.

Het verhaal maakt het leven van de overledene tot een samenhangend geheel. Maar de verhalen op en rond een uitvaart vertellen ook hoe we zelf zijn en welke nieuwe perspectieven er gloren. Zo geven verhalen verbinding, houvast en betekenis voor alle aanwezigen.

Over Sigrid

Ik ben een verhalenmaker met een journalistieke achtergrond, die de kracht van storytelling en creatief denken aan elkaar knoopt. Als bedenker en uitvoerder van verhaalconcepten help ik publieke organisaties en maatschappelijke instellingen om mensen te raken en in beweging te brengen bij veranderingen. Ik ben (mede-)auteur van het boek Lenig Denken (over creatieve denktechnieken) en Toverballen voor het Brein (over het gebruik van de kracht van verhalen in teksten).

You may also like

Leave a comment