Ruimte | Boekbespreking

Mensen komen in veel organisaties geen stap vooruit omdat regels, bureaucratisch gedoe of starre kaders hen belemmeren om te doen waar de organisatie echt voor bedoeld is. In zijn boek Ruimte geeft Frank Weijers opruimtips voor vastgelopen organisaties. De belangrijkste succesfactor: moed.

Read More