Vijf redenen waarom verhalen magische krachten bezitten

Je schrijfwerk wordt slecht gelezen. Je hebt meer draagvlak nodig voor je project, maar je weet niet hoe je je aanpak overtuigend op papier zet.

Denk dan eens aan de toepassing van een verhaal: schrijf je artikel of hoofdstuk met behulp van de principes van storytelling. Gebruik de opbouw van een verhaal om je lezers werkelijk te beroeren en in beweging te brengen.

Verhalen hebben namelijk de bijzondere kracht om je lezers met huid en haar op sleeptouw te nemen. Een verhaal raakt een diepere laag: het spreekt de linker- én rechterhersenhelft aan. Daarom noem ik verhalen ‘toverballen voor het brein’.

1. Versmelting van kennis en emotie

Lezers gaan mee in het verhaal en gaan er vaak helemaal in op. Emotie en kennis versmelten met elkaar. Daardoor blijft een verhaal vaak beter hangen.

2. Een verhaal schetst het kader

Wie verhalen vertelt, heeft macht: even lopen de gedachten van de verteller synchroon met die van de toehoorder of lezer. Daarmee worden deze gedachten overgeplant in een ander brein.

Niet dat het andere brein alle gedachten kritiekloos overneemt, zoals een mobiele telefoon die je synchroniseert met je computer. Wel worden er ‘zaadjes’ geplant in het andere brein, die uit kunnen groeien tot iets omvangrijks. Het verhaal is de bril waardoor we naar de wereld kijken.

3. Verhalen geven ons vertrouwen

Het vertellen van verhalen is een van de unieke manieren waarmee we ons onderscheiden van dieren. Onze overleving hebben we waarschijnlijk zelfs in hoge mate te danken aan verhalen over gevaren die we zelf niet konden overzien.

Toen we als mensen gingen samenwerken, maakten verhalen bovendien duidelijk wat we aan elkaar hadden. Verhalen zorgden voor onderling vertrouwen. Dat is nog steeds zo: verhalen geven aan wie te vertrouwen is en wie niet.

4. Verhalen schetsen het plaatje

Omdat beelden nawerken in ons geheugen, kun je een verhaal beter onthouden dan feitjes, rijtjes en grafieken.

5. Verhalen zijn gemakkelijk na te vertellen

Tot slot hebben verhalen de eigenschap dat je ze gemakkelijk kunt doorgeven. Wanneer twee personen een verhaal uitwisselen, hebben ze er na afloop allebei twee. Zo vermenigvuldigen verhalen zich. Ze worden doorgegeven, terwijl lezers of toehoorders er iets van hun eigen gading uitpikken en al dan niet vervormd doorgeven.

 

Kort gezegd zijn verhalen zo krachtig omdat ze ons als lezer direct raken en aan het werk zetten. Verhalen prikkelen onze hersenen. Ze laten ons het verhaal meebeleven en aanvullen.

Verhalen maken communicatie-uitingen op deze manier persoonlijker en krachtiger. Denk dus vaker aan het gebruik van een verhaal in je teksten. De impact daarvan kun je nauwelijks onderschatten.

Download hier de 43 supertips voor verhalend schrijven

 

 

Over Sigrid

Sigrid van Iersel is een verhalenmaker met een journalistieke achtergrond, die de kracht van storytelling en creatief denken aan elkaar knoopt. Als bedenker en uitvoerder van verhaalconcepten helpt ze publieke organisaties en maatschappelijke instellingen om mensen te raken en in beweging te brengen bij veranderingen.

Ze is (mede-)auteur van het boek Lenig Denken (over creatieve denktechnieken) en Toverballen voor het Brein (over het gebruik van de kracht van verhalen in teksten).

 

You may also like