Breek door het glazen ideeënplafond

Wie heeft nog een leuk idee voor de fotorubriek? Een terugkerende vraag die tijdens veel redactievergaderingen voor bedrijfs- of personeelsmagazines tot pijnlijke stiltes leidt.

Sommige redacteuren bladeren in hun stapel paperassen, anderen kijken glazig rond. Maar bijzondere ideeën tijdens een brainstormronde met de hele redactie? Nee, die komen er niet.

Gelukkig hebben de redacteuren wel veel vakmanschap. Zo komt er in de loop van de dag wel een bruikbaar idee naar voren om de fotorubriek te vullen.

Een collega ziet bijvoorbeeld ergens een merkwaardig opschrift. Er is een evenement om een foto te laten maken. Of de fotograaf komt zelf met een aardige suggestie.

Maar deze aanpak leidt zelden tot een echt spetterende foto’s die aansluiten bij de strategie en missie van het magazine. En dat is een gemis!

Hoe kan dat?

Redacteuren zijn toch vaak creatieve personen? Ja, ze komen inderdaad heel eind met het verzinnen van invalshoeken, rubrieken en koppen. Ze zijn gewend om te denken in termen van nieuw, spannend en anders.

Maar ook de meest creatieve personen zitten vast in denksporen, waardoor hun ideeën ‘meer van hetzelfde’ zijn. Het lijkt erop alsof er een glazen ideeënplafond is op redacties. Dat levert problemen op bij het vullen van rubrieken die iedere week of iedere maand terugkomen.

Erger nog is dat ideeënarmoede op de langere termijn de teruggang van je magazine of ander medium betekent: minder vernieuwing, minder aantrekkingskracht, minder lezers.

Hoe breek je daar doorheen?

1. Gebruik spelregels voor brainstorming

Deelnemers bij redactievergaderingen weten vaak opvallend weinig over het creatieve proces. Zo hanteren ze meestal geen spelregels bij het bedenken van ideeën.
Veel redactievergaderingen gaan er enorm op vooruit als de deelnemers niet alle ideeën meteen kritisch tegen het licht houden, maar eerst zoveel mogelijk ideeën spuien. Pas in een volgende fase ga je als redactie de ideeën op hun bruikbaarheid beoordelen.
De vergaderleider speelt daarbij een belangrijke rol. Hij bewaakt de spelregels en moedigt de deelnemers aan op elkaars ideeën voort te bouwen.

2. Ga langer door met ideeën verzinnen

Redacteuren komen tot vernieuwender ideeën als ze langer door durven gaan met het verzinnen van ideeën. De eerste ideeën die op tafel komen, zijn de meest voor de hand liggende onderwerpen.

Ga daarom na die eerste fase verder met ideeën bedenken. Pas dan komen de ideeën op tafel die verrassender en origineler zijn. De echte doorbraakideeën komen pas in de allerlaatste fase. Je moet dus doorzetten todat je die fase bereikt hebt.

3. Hanteer je denkbeeldige toverstaf

Om door het ideeënplafond te breken, moet je als redacteur vaak over een dood punt heen. De inspiratie lijkt uitgeput te zijn, de ideeën zijn allemaal al genoemd. De deelnemers kijken elkaar ongemakkelijk aan.

Om een doorbraak te forceren, zijn er enkele ‘trucs’. Zwaai bijvoorbeeld eens met een denkbeeldige toverstaf: als alles mogelijk is wat je je maar kunt wensen, want zou je dan willen? Zo’n kunstgreep is vaak een goede impuls om de ideeënstroom weer op gang te brengen.

Het resultaat hiervan is dat je meer originele ideeën krijgt in je blad of ander medium. Niet alleen voor spetterend beeld, maar ook voor ongewone invalshoeken in teksten, verrassende interviewkandidaten en nog veel meer.

 

Over Sigrid

Sigrid van Iersel is een verhalenmaker met een journalistieke achtergrond, die de kracht van storytelling en creatief denken aan elkaar knoopt. Als bedenker en uitvoerder van verhaalconcepten helpt ze publieke organisaties en maatschappelijke instellingen om mensen te raken en in beweging te brengen bij veranderingen.

Ze is (mede-)auteur van het boek Lenig Denken (over creatieve denktechnieken) en Toverballen voor het Brein (over het gebruik van de kracht van verhalen in teksten).

You may also like