Een verhaal bouwt de brug tussen verwachting en resultaat

Voelde jij je wel eens geïnspireerd na een presentatie met feiten, cijfers en uitleg? Waarschijnlijk niet.

Maar als er iemand een doorleefd écht verhaal vertelt, gebeurt er veel meer. Want verhalen sluiten aan bij de manier waarop ons brein informatie verwerkt: met emoties, met beelden die in ons hoofd opgeroepen worden, met mensen waarmee we ons kunnen identificeren.

Het verschil tussen verwachting en resultaat

Elk goed verhaal is gebouwd rond het principe van de kloof: het verschil tussen verwachting en resultaat. Het verschil tussen iets heel graag willen en het zoeken van de manieren om het ook te kunnen.

Het bijbehorende verhaal luidt dan: we staan nu hier, al dan niet bij de rand van het ravijn. We moeten dringend iets doen, namelijk naar de andere kant van de kloof.

Gemakkelijk gaat dat uiteraard niet.

Wie veranderingen wil doorvoeren, ontmoet allerlei vormen van tegenslag. Mensen hebben er geen zin in. Ze zien de noodzaak niet. Of ze hebben geen idee waar de verandering toe leidt.

Voor het verhaal is die tegenslag alleen maar gunstig. Zonder weerstand is er geen spanningsboog en dus ook geen verhaal.

Hoe krijg je dan toch je publiek mee?

Je belangrijkste doel van jou als verteller is om de verbinding met je publiek tot stand brengen. Alleen als je mensen raakt, gebeurt er iets en kun je verdere beweging tot stand brengen. Het is net als met een popsong: de zanger verwoordt wat de toehoorders denken en voelen.

Die verbinding breng je gemakkelijk tot stand als je verhaal gaat over de manier waarop we omgaan met veranderingen, of die nu in de privésfeer zijn of in het werk. We voeren voortdurend strijd om ons aan te passen aan veranderingen, die vaak gepaard gaan met angst, onzekerheid, opwinding of andere emoties.

Als verteller bied je hulp en houvast. Dat doe je met verhalen over veranderingen bij andere mensen en hoe die anderen daarmee omgaan. Of met een verhaal hoe je zelf een belangrijke verandering hebt doorgemaakt.

Wat staat je publiek te wachten?

Bedenk dus wat de veranderingen zijn waar je publiek mee te kampen heeft. Wat willen je mensen bereiken? Waar liggen ze van wakker? Welke belangrijke keuze moeten ze maken? Welke obstakels komen ze tegen?

Kies aan de hand van deze vragen de verhalen die aansluiten bij de behoeften van je publiek: verhalen die als bruggenbouwers kunnen dienen.

Daarvoor ga je op zoek naar verhalen in de organisatie. Of je kiest een relevant verhaal over een eigen keuze die je ooit gemaakt hebt en de weg die je hebt afgelegd om je doel te bereiken.

Moeilijk?

Volgens mij valt dat wel mee. Storytelling is vooral een kwestie van doen, niet van ingewikkelde werkwijzen. Het begint met het eenvoudige inzicht dat overal mogelijkheden zijn om verhalen te verzamelen, te gebruiken en toe te passen.

Sta dus open voor verhalen die er overal om je heen al zijn. Vang ze op en zet ze in als bruggenbouwers.

 

 

 

Over Sigrid

Ik ben een verhalenmaker met een journalistieke achtergrond, die de kracht van storytelling en creatief denken aan elkaar knoopt. Als bedenker en uitvoerder van verhaalconcepten help ik publieke organisaties en maatschappelijke instellingen om mensen te raken en in
beweging te brengen.

Over de toepassing van verhaaltechnieken in teksten schreef ik het boek Toverballen voor het Brein.
Ook schreef ik met Marenthe de Bruijne het boek Lenig Denken (over creatieve denktechnieken)

 

Print Friendly, PDF & Email

Je vindt dit misschien ook leuk