Raak! | Boekbespreking

Eerst het verhaal, dan het vertrouwen

Leiders inspireren alleen als ze persoonlijke verhalen vertellen, betogen Raf Stevens en Reinier Rombouts in hun boek Raak! Hoe geloofwaardiger en eerlijker, hoe beter. Maar hoe zorg je dat jouw verhaal echt je publiek raakt?

Reinier Rombouts en Raf Stevens (experts op het gebied van leiderschap en storytelling) gingen in Nederland en België op zoek naar enkele tientallen leiders met lef. Deze leiders gebruiken op uiteenlopende wijze verhalen om te inspireren en hun doelen te bereiken.

Uit die gesprekken trokken de auteurs een belangrijke conclusie over het werken met verhalen. Wie effectief wil communiceren, vertelt dat verhaal op drie niveaus: van ik, naar wij, naar nu. Daaruit ontwikkelden zij het zogeheten Storykompas: een simpel maar zeer handzaam model om als leider gemakkelijk verhalen toe te passen. Deze drie ingrediënten komen ook overeen met het model van professor Marshall Ganz (Harvard University).

 

Raak!

Eerst persoonlijke herkenning, daarna volgt de rest

Raak! is het nieuwste werk in een reeks van boeken, dat de afgelopen jaren over leiderschap en storytelling verschenen is. Aan de hand van twintig persoonlijke interviews met kopstukken laten de auteurs zien hoe het Storykompas in de praktijk werkt. Een waardevolle invulling, want daardoor krijgt het model vlees op de botten.

Het begint allemaal met een persoonlijk verhaal, betogen de auteurs. Mensen willen zich altijd herkennen in het verhaal van de ander. Al het andere komt daarna. Maak je deze ‘klik’ niet dan wordt het bijna onmogelijk om mensen te laten luisteren naar wat je te vertellen hebt.

Ik, wij, nu

Alle interviews zijn opgebouwd volgens het model van het ik-verhaal, wij-verhaal en het nu-verhaal: via de persoonlijke belevingswereld naar de verbinding met medewerkers, klanten en partners, waaraan vervolgens een dwingende reden om in beweging te komen gekoppeld wordt.

Helaas raken de meeste leidersverhalen niet echt; daarvoor blijven de interviews wat mij betreft toch te veel aan de oppervlakte hangen.

Toch zitten er ook enkele geslaagde voorbeelden bij. Het mooiste verhaal is van Jet de Ranitz, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Inholland. Na de enorme crisis die Inholland meemaakte, zet de organisatie nu verhalen in om de ‘durf-te-leren-momenten’ te delen, intern en extern. Hier zijn de verhalen van de hele organisatie, niet alleen van de CEO.

 

Mensen volgen alleen als ze vertrouwen voelen

Goed leiderschap gaat over vertrouwen verwerven en behouden, betogen de auteurs. En daarmee gaat dit boek over een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. Iedere leider dient eerlijke, authentieke en dus persoonlijke verhalen te vertellen. Want mensen volgen alleen als ze vertrouwen voelen.

Het is altijd jouw persoonlijke waarheid die je uitdraagt, die vervolgens het innerlijke vuur van de luisteraars kan aanwakkeren.

 

De auteurs zijn daarbij vooral geïnteresseerd in persoonlijke verhalen, veel minder in corporate stories en brand stories. Die verhalen staan vaak los van de realiteit, vinden ze. Het delen van alle ervaringen is veel belangrijker dan het schrijven van een afgerond sexy innovatie-, verander- of merkverhaal. Dat is mij uit het hart gegrepen.

Het boek rekent daarmee af met de denkfout van leiders dat hun eigen verhaal er niet toe doet. Het tegendeel is waar: wie een leider is, heeft juist de verantwoordelijkheid om te laten zien wie hij of zij is.

Als leider dien je dus persoonlijk te worden, ook als het over zakelijke dingen gaat. Vertel daarbij verhalen die je hogere waarden tot leven brengen. En dat is precies waarvoor dit boek en het bijbehorende model een handig hulpmiddel is.

Raak! Benut de kracht van je persoonlijke verhaal

Boekgegevens:

Raak! Benut de kracht van je persoonlijke verhaal door Reinier Rombouts en Raf Stevens. Uitgave Futuro, 2017. Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Managementboek.nl.


Ik ben recensent voor Managementboek.nl. Dat betekent dat Managementboek mij kosteloos boeken opstuurt om te bespreken en de recensie publiceert op haar website. De boeken kies ik zelf.

 

 

 

Over Sigrid

Als verhalenmaker help ik communicatiespecialisten, programmaleiders en andere bevlogen ideeënmakers om iedere dag inspirerende acties te ondernemen en het bijbehorende verhaal te vertellen, zodat hun dromen vleugels krijgen. Mijn doel is om mensen te raken en in beweging te brengen met een helder en inspirerend verhaal.

Over de toepassing van verhaaltechnieken in teksten schreef ik het boek Toverballen voor het Brein.
Ook schreef ik met Marenthe de Bruijne het boek Lenig Denken (over creatieve denktechnieken)

 

Print Friendly, PDF & Email

Je vindt dit misschien ook leuk