Ruimte | Boekbespreking

'Does it spark joy' voor de werkvloer

Mensen komen in veel organisaties geen stap vooruit omdat regels, bureaucratisch gedoe of starre kaders hen belemmeren om te doen waar de organisatie echt voor bedoeld is. In zijn boek Ruimte geeft Frank Weijers opruimtips voor vastgelopen organisaties. De belangrijkste succesfactor: moed.

Hoe krijg je mensen in een vastgelopen organisatie weer in beweging?

In ieder geval niet door de ander ‘in zijn kracht te zetten’ of door de professional ‘meer ruimte te geven’. Dat is populair jargon in de kantoortuinen, maar Frank Weijers vindt het een nogal vernederende benadering van professionals. Iedereen hééft namelijk al kracht en ruimte, want daar gaat iedere persoon namelijk zelf over.

Wel vergt het moed van de professional om die ruimte ook daadwerkelijk te nemen. Of zoals Weijers het liever formuleert: je hebt vooral vertrouwen in jezelf nodig dat je de juiste stap zet.

Zie daar de kern van het boek Ruimte. Stop met onzin, doe wat de bedoeling is. Frank Weijers rafelt in zijn boek op schematische wijze alle soorten bedoelingen uiteen en presenteert een model met drie cirkels om de complexe werkelijkheid snel in kaart te brengen. Vervolgens kleurt hij de modellen in met herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

Het lijkt zo eenvoudig: stoppen met doen wat niet je bedoeling is.

Maar dan moet je eerst weten wat je bedoeling wel is.

De auteur presenteert een aantal aardige en niet al te moeilijke oefeningen om bij je eigen ‘bedoeling’ te komen. Dat kan leiden tot de conclusie dat je het roer om moet gooien, bijvoorbeeld door voor jezelf beginnen.

 

Ruimte nemen, dat doe je als hoofdpersoon in je eigen leven, niet vanuit een functie die je voor een organisatie vervult.

Maar soms ontbreekt de ruimte om dat daadwerkelijk te doen: geen geld, geen tijd, geen vierkante meters, geen bevoegdheden of geen ruimte in je hoofd.

De eerste stap is dan om een diagnose te stellen: wat is er hier echt aan de hand? Als je dat niet direct helder ziet, stop dan met datgene dat niet bijdraagt aan het waarmaken van je richting. Dan kun je nadenken over wat wel de bedoeling is.

En wat doe je dan als mensen niet willen meewerken?

Want veel ergernis ontstaat doordat andere mensen niet hun taken oppakken. Vaak leidt dat tot nieuwe regels, opdat iedereen wel doet wat afgesproken is.

Maar eigenaarschap is je eigen professionele ruimte nemen en anderen hun professionele ruimte laten, zegt Weijers. Eigenaarschap ontstaat als mensen zin hebben om mede-eigenaar te worden, niet omdat jij verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij hen neerlegt.

Als dat in de praktijk tot botsingen leidt, dan ga je daarover in gesprek. Medewerkers geven zelf vaak aan welke inrichting ze nodig hebben, stelt de auteur. En waar aandacht is, worden regels overbodig.

Praten en echt meebeslissen kan sowieso een hoop leed voorkomen. In dit boek lees je goede manieren van feedback geven en technieken om open en veilig het ongemak te bespreken, bijvoorbeeld dat iemand buitengesloten wordt.

Is er veel bureaucratische narigheid, dan heeft de auteur een reeks heldere suggesties om van overbodige regels af te komen.

Zo heeft de gemeente Groningen de ‘ontregelrechtbank’: een platform om belemmerende of zinloos ervaren regels ter discussie te stellen. Dat geeft de ruimte die professionals nodig hebben om hun werk goed en met plezier te doen. Als dat ook niet helpt, dan kun je nog je toevlucht nemen tot professionele ongehoorzaamheid.

Does it spark joy?

Per saldo klinkt de boodschap van dit boek nogal voor de hand liggend: stop met de onzin. Maar ga het maar eens doen, ruimte nemen en doen wat echt de bedoeling is. Afgaand op het grote aantal mensen dat vastloopt in organisaties en burn-out raakt, slagen heel wat organisaties hier slecht in.

Maar de tijdgeest zit mee. Frank Weijers verwijst in het laatste hoofdstuk naar de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo, wier boekjes de laatste jaren de winkels uitvlogen. Mensen hadden blijkbaar ineens de behoefte aan ruimte maken in hun huis en ontdekten hoeveel ruimte dat tegelijkertijd opleverde in hun hoofd.

Ook Kondo’s boodschap is oersimpel: doe alles weg, tenzij je er blij en gelukkig van wordt.

Weijers ziet verrassende overeenkomsten met zijn eigen visie. In het creëren van ruimte ligt de sleutel tot meer zin hebben en meer zin ervaren in ons leven en in ons werk.

Het opruimen van je huis vraagt net als het opschoonwerk in organisaties om het vertrouwen dat je de goede beslissingen neemt. En dat heet ook vaak moed.

 

Ruimte - Frank Weijers

Boekgegevens:

Ruimte. Stop met onzin, doe wat de bedoeling is door Frank Weijers. Uitgave Vakmedianet, 2017. Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Managementboek.nl.

Ik ben recensent voor Managementboek.nl. Dat betekent dat Managementboek mij kosteloos boeken opstuurt om te bespreken en de recensie publiceert op haar website. De boeken kies ik zelf.

 

 

 

Over Sigrid

Als verhalenmaker help ik communicatiespecialisten, programmaleiders en andere bevlogen ideeënmakers om iedere dag inspirerende acties te ondernemen en het bijbehorende verhaal te vertellen, zodat hun dromen vleugels krijgen. Mijn doel is om mensen te raken en in beweging te brengen met een helder en inspirerend verhaal.

Over de toepassing van verhaaltechnieken in teksten schreef ik het boek Toverballen voor het Brein.
Ook schreef ik met Marenthe de Bruijne het boek Lenig Denken (over creatieve denktechnieken)

 

You may also like