Storytelling in de nieuwste boeken | Boekbesprekingen

De boekenoogst van 2016

In de boekwinkels liggen dit jaar opvallend veel nieuwe boeken over storytelling. Deze boeken laten meteen de breedte van het vakgebied zien: van oerkarakters tot storytelling-landschappen en geloofwaardige merkverhalen.

Mijn selectie uit de verse oogst boeken:

– De 12 oerkarakters van storytelling

Wil je weten hoe je als storyteller een personage voor je verhaal ontwikkelt dat niet alleen geloofwaardig is, maar ook diepgang heeft? Dan is dit boek van Mieke Bouma helemaal voor jou. In De 12 oerkarakters van storytelling doet zij op inspirerende en praktische wijze uit de doeken hoe je daarvoor archetypes inzet.

Interessante kost, want in de wereldliteratuur, films, mythes en sprookjes wemelt het van herkenbare archetypen: voedsters, magiërs, weeskinderen en koningen. Als je de achtergronden kent van deze archetypen – oftewel oerkarakters – blijken zij een superhandig hulpmiddel om eigen verhalen in elkaar te zetten.

Het draait daarbij om de diepere drijfveren en verlangens van je oerkarakter. Als je die kent, weet je ook welke uitdagingen hij op zijn pad krijgt om zich verder te ontwikkelen. Verhalen gaan uiteindelijk om groei en transformatie: een archetype is niet statisch.

Behalve in fictie ontmoeten we deze oerkarakters ook in het echte leven. Dat geldt voor beroemdheden als Mandela en Einstein, maar ook voor de mensen om ons heen én in onszelf. Daarmee is deze gids niet alleen een praktische houvast voor bedenkers van fictie, maar ook voor het leven zelf. Dus ook als je geen schrijfplannen hebt, maar wel interesse in verhalen en personages, is dit een heerlijk handboek.

12 oerkarakters

Boekgegevens

De 12 oerkarakters van storytelling. Archetypes en hun basisplots door Mieke Bouma. Atlas Contact, 2016. Onder meer verkrijgbaar via Managementboek.nl.

– Putting Stories to Work

De succesvolste leiders zijn geweldige storytellers. Als je bijzondere resultaten wilt behalen als leider, is het dus belangrijk om je vaardigheden in storytelling grondig te oefenen. Dat is in het kort het doel van Shawn Callahan, international business consultant en oprichter van Anecdote, the world’s largest business storytelling company.

Shawn Callahan kleedt zijn bevindingen aan met veel persoonlijke ervaringen. Dat verwacht je als lezer ook in een boek over storytelling, maar het is wat mij betreft te veel small talk. Niet echt de overzichtelijke gids die de tekst op de achterflap belooft.

Evengoed bevat het boek wel degelijk allerlei wetenswaardigheden en nuttige tips. Hoe je storytelling tot een dagelijkse routine maakt bijvoorbeeld.

Boekgegevens

Putting Stories to Work. Mastering business storytelling door Shawn Callahan. Pepperberg Press Melbourne, 2016. Onder meer verkrijgbaar via Managementboek.nl.

– De kracht van storytelling

Wie nog twijfelt over het nut van storytelling, doet dat na het lezen van dit boek niet meer. Carmine Gallo (bekend van zijn boek Spreek als TED) onderzocht waarom sommige verhalen aanslaan en andere niet. Hij claimt dat Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, Bill Gates maar ook Jezus en Mohammed zonder verhalen nooit zo succesvol zouden zijn.

Een goed idee is niet genoeg, zegt hij. Het wordt pas succesvol als je er goed over vertelt, zodat het verhaal het publiek beroert en de boodschap beklijft.

De hoofdstukken volgen allemaal hetzelfde stramien, wat na enige tijd begint te vervelen. Gewoonlijk is dat niet geen aanbeveling voor een boek dat juist betoogt dat een spanningsboog van cruciaal belang is.

Toch rijgt de auteur de reeds bekende onderzoeken en voorbeelden over storytelling op vakkundige wijze aaneen. Aan het einde heb je aan de hand van veel voorbeelden een reeks nuttige tips gelezen op een breed terrein van storytelling. Al met al zeker een aanrader.

Boekgegevens

De kracht van storytelling. Waarom sommige verhalen aanslaan en andere niet, door Carmine Gallo. Business Contact, 2016. Onder meer verkrijgbaar via Managementboek.nl.

– True Storytelling

Er lijken twee soorten storytelling te zijn: die van het overtuigen en die van het contact maken. De eerste soort is het zendmodel: ik (of wij) heb een mening en die moet jij overnemen. Of: wij maken een geweldig product (merk/dienst/werkwijze) dat jij ook moet gaan gebruiken.

De tweede variant is de dialoog: door contact te maken vinden we herkenning bij elkaar en voelen we verwantschap, waardoor we bereid zijn samen verder te bouwen.

True Storytelling borduurt duidelijk voort op het eerste model: het overbrengen van een boodschap of het verkopen van een merk staat centraal. Daarvoor is vertrouwen nodig, want daardoor kopen klanten meer, sneller en langer. Vertrouwen laat relaties groeien en de loyaliteit van werknemers neemt toe.

Nu reclame een geloofwaardigheidsprobleem heeft, biedt ‘true storytelling’ een oplossing voor succesvolle content marketing. Een instrumenteel doel dus.

De auteurs mixen storytelling met andere marketing-ingrediënten tot een praktische methode om geloofwaardige merkverhalen te vertellen. Daarvoor is hun True Story Canvas een mooie en praktische tool. De teksten zijn lezenswaardig en helder geformuleerd. Ze doen ook precies uit de doeken hoe vertrouwen precies werkt en waarom het zo belangrijk is. Dat zag ik in geen ander boek zo overzichtelijk en goed onderbouwd terug.

De grootste verdienste is wat mij betreft echter niet de inhoud, maar de fabuleuze vormgeving van dit boek: een heerlijke dikke kaft, prachtige illustraties en een heldere vormgeving.

Boekgegevens

True Storytelling, geloofwaardigheid als marketingtool, door Paul Hillesum en Amber Franssen. Van Duuren Management, 2016. Onder meer verkrijgbaar via Van Duuren Management.

– Storytelling Atlas

De laatste jaren is het aantal toepassingen van storytelling enorm uitgedijd. Het was dan ook wachten op een auteur die al die ontwikkelingen in kaart zou brengen en verbanden aan zou brengen. En dat is precies wat Suzanne Tesselaar gedaan heeft. Via dit boek brengt ze de storytellingwereld in kaart voor uiteenlopende gebruikers binnen organisaties, die behoefte hebben aan meer overzicht en houvast.

Dat doet ze vrij letterlijk, want het boek is opgebouwd aan de hand van kleurrijke kaarten met legenda’s. Een prachtige metafoor, want de reis is het favoriete thema van storytellers. Tegelijkertijd heeft het boek een behoorlijk wetenschappelijke en soms ronduit abstracte insteek met woorden als ‘interactieve narratieve ruimte’, ‘discursieve ruimte’ en het nieuwe woord ‘sodaliteit’ (een samentrekking van solidariteit en modaliteit).

Het is een doorwrocht boek, dat een indrukwekkend overzicht geeft van het hele landschap, inclusief gamification en andere grensgebieden. Met name de hoofdstukken over de virale werking van verhalen zijn inspirerend. Die besmettelijkheid kan negatief uitpakken, maar ook positief. Een mooi voorbeeld van zo’n sociale epidemie is Je Suis Charlie, dat ze kenschetst als een mobilisatieverhaal.

Een ding weet je na het lezen van dit boek zeker: het vakgebied van storytelling is nog maar net ontgonnen; er staat ons nog veel meer te wachten. Fijn dat Suzanne Tesselaar met dit pionierswerk daarvoor alvast het landschap in kaart heeft gebracht.

Boekgegevens

Storytelling Atlas. Het landschap van verhalen en veranderen door Suzanne Tesselaar. Boom Uitgevers, 2016. Onder meer verkrijgbaar via Managementboek.nl.

 

 

 

Over Sigrid

Sigrid van Iersel is een verhalenmaker met een journalistieke achtergrond, die de kracht van storytelling en creatief denken aan elkaar knoopt. Als bedenker en uitvoerder van verhaalconcepten helpt ze publieke organisaties en maatschappelijke instellingen om mensen te raken en in beweging te brengen bij veranderingen.

Ze is (mede-)auteur van het boek Lenig Denken (over creatieve denktechnieken) en Toverballen voor het Brein (over het gebruik van de kracht van verhalen in teksten).

You may also like

One comment

  • Jan Stap augustus 17, 2016  

    Dankjewel Sigrid! Ik ga er zeker een of meer van lezen.