Jaren geleden was ik op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zoals het toen nog heette. Een van de ambtenaren vertrouwde me toe dat ze kl… veel last hadden van die nieuwlichters in de Tweede Kamer.

Ze doelde op de Partij voor de Dieren, een opmerkelijke nieuwkomer die in 2006 met twee zetels gekozen was in de Tweede Kamer.

Een unicum. Wereldwijd was het nog niet eerder gebeurd dat een partij voor dierenrechten in het parlement zitting nam.

Eigenaardige lastpakken waren het.

De nieuwe Kamerleden overstelpten het ministerie namelijk met Kamervragen.

Ze stelden zelfs vragen over vissen die rondjes cirkelden in vissenkommen. Met zo’n vraag was het departement dan weer weken zoet.

Totaal onzinnig, wilde de ambtenaar maar zeggen.

Destijds kon ik deze ambtenaar goed volgen. Een revolutie uitroepen om een vissenkom, hoe onbenullig konden de inspanningen van een Kamerlid zijn.

Nu zijn we vijftien jaar verder.

Ik zie volop parallelen tussen onze omgang met dieren en de omgang met andere mensen tijdens het koloniale tijdperk. Als iets minderwaardigs. Alsof we het recht hebben om kippen, runderen, varkens en andere dieren te behandelen als een industrieel product.

Omdat het dieren zijn en geen mensen.

De Partij van de Dieren, daar heb ik nog nooit op gestemd. Maar ik kan alleen maar bewondering hebben voor de voorhoederol die deze partij vervult.

Verschuivingen in wereldbeelden vinden altijd plaats bij outcasts. Bij mensen met eigenaardige opvattingen.

Buitenbeentjes zien iets dat anderen nog niet zien.

Maar dan moet je het wel naar buiten durven brengen.

Natuurlijk, je kop kan eraf gehakt worden als je een afwijkende visie of mening vertolkt. Zeker op sociale media lusten ze je rauw. Maar zonder uitgesproken mening ook geen fans. En zeker geen veranderingen.

De mensen met een visie, de mensen die vertellen waar het schuurt, dat zijn ook de mensen met een verhaal. Zij vallen op. Ze zetten vaak een trendbreuk in gang. Ook als het lijkt te gaan om futiliteiten, zoals een vissenkom.

Achteraf zijn het superhelden.

Wat dieren betreft: het tij is aan het keren. Steeds meer mensen vinden dat er iets drastisch moet veranderen in onze omgang met dieren. En gelukkig zijn er ook concrete veranderingen in gang gezet, zoals bij de nertsenfokkerij.

Ook een geheel eigen visie?

Hoe mooi is het als jij precies weet hoe je daarover een glashelder verhaal vertelt.

Wil je je daarbij laten begeleiden? Weten hoe je dat aanpakt en hoe het echt voor je werkt? Meld je aan voor een gesprek om te verkennen wat jij wil en wat ik voor je kan betekenen.

 

 

 

 

 

 

 

Over Sigrid

Jij bent de creator van je eigen verhaal. Dat verhaal is jouw toetssteen.

Maar het is niet makkelijk om dat verhaal te verwoorden. Zeker niet als jij een popcornhoofd vol ideeën hebt en overal mogelijkheden ziet.

Samen met jou ga ik op zoek naar diepere drijfveren, kleurrijke dromen en niet te vergeten: het specifieke detail. Ik zie snel de rode draad en geef je helderheid. Ook help ik je om je verhaal te leven: van woorden naar daden.

Meer weten? Laat je hier inspireren!

Verhalenmaker | Storytelling Coach | Creatieve Gids | Auteur | Conceptontwikkelaar 

 

You may also like

Leave a comment