Gebruik persoonsgegevens door Verhaallijnen

Je bezoekt mijn website www.sigridvaniersel.nl (eigendom van Verhaallijnen), omdat je op zoek bent naar informatie en/of inspiratie. Daarbij laat je online sporen na. Ook bij de aanvraag van een gratis product of als je klant bij mij word, laat je persoonlijke gegevens achter.

Daarom wil ik je bewust informeren en zorgvuldig met je persoonlijke gegevens omgaan. Als ondernemer ben ik ook verplicht om je te informeren over de omgang met deze gegevens. Dat alles heb ik vastgelegd in deze Privacyverklaring.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met deze Privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn website. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 januari 2024.


Gebruik van persoonsgegevens

Voor het versturen van mijn mails, gratis weggevers en voor het maken en versturen van online programma’s verzamel ik enkele persoonsgegevens.

 • Dat betreft de naam, het e-mailadres en het programma waarvoor je je aangemeld hebt. Deze gegevens worden opgeslagen in het databestand van het mailingprogramma ConvertKit. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. Ik neem alleen gegevens op die jij zelf aanlevert en waarvoor jij toestemming hebt gegeven.
 • Bij de aanvraag van een gratis weggever vraag ik je om expliciete toestemming om op mijn mailinglijst te komen voor de verzending van de Verhalenmail of Verhaalvriendenmail. Je ontvangt bij iedere mail een link om je gemakkelijk van de lijst af te melden.
 • Als je gebruik maakt van mijn betaalde diensten en/of producten verzamel ik factuurgegevens (naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, rekeningnummer, telefoonnummer, eventueel btw-nummer). Deze gegevens heb ik nodig om contact met je op te nemen voor het maken van een afspraak en om de levering van je aankoop in orde te maken. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard in het boekhoudprogramma Moneybird, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen.
 • Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW-nummer zodat ik de BTW kan verleggen.


Ik gebruik geen marketingcookies bij het bezoek van mijn website. Ik gebruik wel functionele- en analytics-cookies, waarbij bezoekers anoniem blijven.

Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij  je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Waarom ik gegevens nodig heb

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw aankoop en betaling;
 • Verzending van de Verhalenmail (e-zine) en andere mails;
 • Om producten en diensten bij je af te leveren.
 • Om een afspraak met je te maken, bijvoorbeeld voor een adviesgesprek.


Je gegevens worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).


Delen met anderen

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik deel gegevens met enkele derde partijen, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening om jou te begeleiden bij coaching en andere diensten. 

Het gaat om deze partijen:

 • De Boekhoudhelden, vanwege het opstellen van belastingaangiftes;
 • De Belastingdienst, bij een eventuele controle van mijn ‘boeken’;
 • Argeweb, die mijn e-mail beheert;
 • IMU, die mijn website host;
 • ConvertKit, die mijn mailingprogramma’s beheert;
 • Zoom, waarmee ik de online sessies houd;
 • Padlet, dat ik gebruik als digitale tool om samen te brainstormen;
 • Typeform, dat ik gebruik voor digitale formulieren;
 • Kennisshop, die ik gebruik voor de betaling en afhandeling van mijn online producten;
 • Moneybird, waarmee ik mijn facturen verstuur.


Deze partijen hanteren voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacyverklaringen. Vanzelfsprekend doe ik er alles aan om te zorgen dat deze partijen vertrouwelijk en veilig met jouw gegevens omgaan.


Andere partijen

Op mijn website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Op mijn website staan affiliatelinks naar de producten van Bol.com en Managementboek.nl. Ik heb geen controle over hoe deze derde partijen omgaan met de privacywetgeving. Ik raad je aan de Privacyverklaring en Gebruikersvoorwaarden van deze derden te lezen als je deze sites bezoekt.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. Ik kan niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Ik adviseer je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren. Zo ben ik net zoals iedere andere ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).


Bescherming van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De e-mail van mijn bedrijf wordt gehost door Argeweb. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Argeweb. Vanzelfsprekend zijn die servers goed beveiligd.
 • De websites van mijn bedrijf (verhalenhuis.online en sigridvaniersel.nl) maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met mijn website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. De website wordt gehost door IMU. Gegevens die jij achterlaat op mijn website zijn opgeslagen op de servers van IMU. Backups van de website staan opgeslagen via mijn eigen voorzieningen, ook beveiligd.
 • Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd tegen ongewenst bezoek.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@sigridvaniersel.nl. Ook andere feedback op dit gebied is van harte welkom.


Klopt er iets niet of wil je je gegevens inzien?

De verzameling van deze persoonsgegevens voert voort uit het contract dat we samen zijn aangegaan als je je aanmeldt voor de Verhalenmail, een gratis of een betaald programma of het afnemen van andere diensten of producten. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet verrichten.

Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of wissen van je gegevens (onder meer via de link die via het mailprogramma ConvertKit bij iedere mailing aan je toegestuurd wordt). Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@sigridvaniersel.nl.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inzien of verwijderen? Neem contact op en ik maak het snel voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele wijzigingen op deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Ik raad je daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.


Over Verhaallijnen

Verhaallijnen is een eenpersoonszaak van Sigrid van Iersel, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Den Haag sinds 2 januari 2009 onder nummer 27332828. Verhaallijnen is gevestigd aan de Van Beuningenstraat 15, 2582 KE in Den Haag.

tel. 06-17652794
contact@sigridvaniersel.nl