Waarom zijn ambassadeurs zo belangrijk voor je organisatie?
09 mei 2016 
4 min. leestijd

Waarom zijn ambassadeurs zo belangrijk voor je organisatie?

Zeg eens: vertellen jouw collega's graag op een verjaardagsfeest over hun werk? En zijn ze er dan ook trots op?

Voor heel wat mensen blijkt de vraag 'wat doe jij voor werk' op een verjaardagsfeestje behoorlijk confronterend, zo heb ik bij interviews vaak gemerkt. 

Het verjaardagsfeest is de schrik van menige politieagent, belastingdienstmedewerker en accountant. Ze hebben er geen enkele trek in om bij de chips en bitterballen ook een portie gepeperde kritiek op hun werkgever te incasseren. 

En dat geldt ook voor veel klantmanagers van de sociale dienst. Zij helpen mensen met een bijstandsuitkering aan een baan, vaak met veel inzet en geduld. Als dat lukt, heeft de klant daar enorm veel profijt van. En de maatschappij natuurlijk ook.

Een vak om trots op te zijn

Toch zijn klantmanagers dat lang niet altijd. Ze worden geassocieerd met sancties. Tandenborstelcontroles. Afgeschermde balies waar je een nummertje moet trekken. Ambtelijk jargon. Geen echte interesse. Ze schamen zich. 

Super jammer.

Want een trotse werknemer is juist een belangrijke ambassadeur voor een organisatie of netwerkverband. Een enthousiaste medewerker heeft een sleutelpositie als het gaat om de reputatie van de organisatie en daarmee voor het succes op de langere termijn. Vakliefde staat daarbij centraal.  

Waarom is het belangrijk om vakliefde uit te dragen?

Deze trends laten dat zien:

  • We keren terug naar de basis: we geven de professional weer volop erkenning voor zijn vakkennis en ambacht. Daar hoort ook bij dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het op peil houden van hun vakkennis en voor de kwaliteitsverbetering.
  • We willen betekenis leveren. Of we nu werknemer, werkgever of zelfstandige zijn, we willen het gevoel hebben dat we niet voor niets leven. We willen linksom of rechtsom een bijdrage leveren aan het grotere geheel. We komen niet op kantoor om daar van 9 tot 5 te zitten en tussendoor de broodtrommel te legen. Wie trots is op zijn vak, wil in zijn werk het verschil maken. Elke dag.
  • We willen ergens bijhoren. Steeds meer organisaties vormen zich om tot los-vaste samenwerkingsverbanden zonder traditionele hiërarchie: zelforganiserende teams, een vaste kern met een flexibele schil, teams die elders gedetacheerd worden. Mensen blijven het tegelijkertijd toch belangrijk vinden dat ze deel uitmaken van het grotere geheel en bijdragen aan een hoger doel.

 

Waarom zijn ambassadeurs belangrijk?

We vertrouwen niet meer zomaar een organisatie, zeker niet als we het gevoel hebben dat er een voorgekookt praatje afgedraaid wordt of een te mooi succesverhaal op sociale media verschijnt. 

We vertrouwen wel andere gebruikers. Vooral als die superenthousiast zijn. Een aanbeveling wordt serieus genomen. Een ambassadeur die zelf over zijn werk vertelt, geeft het verhaal van de organisatie (of het samenwerkingsverband) bovendien een eigen gezicht. 

Ze hoeven hun verhaal eigenlijk niet eens te vertellen, want ze leven het voor.  

Het verhaal van deze boegbeelden is vaak bedoeld om extern het verhaal te vertellen, maar het is intern minstens zo belangrijk. Het levert een gemeenschapsgevoel en geeft de sfeer een oppepper. Ze doen dienst als inspiratoren, bijvoorbeeld voor gedragsverandering. Als energieke gangmakers leveren ze een onstuitbaar zwaan-kleef-aan-effect. 

Hun enthousiasme werkt aanstekelijk: anderen voelen ook hun trots groeien.

Welke rol vervullen ambassadeurs?

Een voorbeeld. Misschien is het voor jouw organisatie lastig om vakmensen te vinden. Schaarse talenten, waar andere werkgevers ook op azen. Hierbij kunnen je eigen medewerkers enorm goed werk verrichten, want ze zijn bijzonder invloedrijk. 

Als zij uit eigen ervaring in hun netwerk vertellen waarom jouw organisatie een geweldige plek is om te werken en zich te ontplooien (de belangrijkste eis die millenials tegenwoordig aan organisaties stellen), is dat veel overtuigender dan een standaard-presentatie van de HR-medewerker. 

Deze medewerkers weten ook precies wat hun collega's in huis moeten hebben aan vaardigheden en kennis. Werkgevers onderzoeken toekomstige kandidaten op LinkedIn en sociale media, maar kandidaten zoeken zelf ook uit waar ze willen werken. 

Informatie op websites bekijken ze met het nodige wantrouwen. Een aanbeveling van bestaande werknemers zullen ze wel met interesse beluisteren.

Wie zijn deze ambassadeurs?

Je denkt bij dit woord misschien aan prominente medewerkers, die als vooruitgeschoven post de boodschap verspreiden. Dat zijn ambassadeurs juist niet. Het zijn medewerkers zonder speciale status. 

Ze staan tussen de anderen in en delen hun inzichten bij de koffie-automaat. Daar is hun invloed het grootst. Seth Godin noemt ze sneezers: mensen die anderen met hun ideeën besmetten en zo invloed uitoefenen. Ze hebben veel connecties en omarmen vaak als eersten nieuwe ideeën en technieken.

Hoe vind je deze ambassadeurs?

Mensen die als boegbeeld willen optreden, vind je op allerlei plekken in je organisatie:

  • Hartwerkers: zoek mensen met hart voor de zaak, die graag en gemakkelijk vertellen waar de organisatie voor staat. Let op mensen die opvallen vanwege hun bevlogenheid, energie en initiatief.
  • Haantje-de-voorsten: let op mensen die altijd in commissies willen zitten en de borrels organiseren.
  • Critici: kijk ook naar mensen die steeds weer contact zoeken met stafafdelingen of de directie, omdat ze een opmerking of idee hebben. Dat zijn mensen die zich diep betrokken voelen, ook al uiten ze zich (soms) als kritiekleverancier.

Vraag deze mensen om hun verhaal over jouw organisatie uit te dragen en ondersteun ze daarin. In een volgend blogartikel vertel ik meer hoe je deze mensen precies helpt om het verhaal te vertellen. Tot dan! 


         Serie: Ambassadeurs in je organisatie (1)

Dit is het eerste deel van een driedelige serie over ambassadeurs en hun rol voor organisaties. Waarom zijn ambassadeurs zo belangrijk, welke rol spelen ze en hoe vertellen ze verhalen? 

De andere afleveringen zijn hier verschenen: 

deel 2: Hoe stimuleer je ambassadeurs om hun verhaal te vertellen? 

deel 3: Welk verhaal vertellen je ambassadeurs?


Bronnen & verder lezen

Over de schrijver
Alles wat ik doe draait om storytelling. Het is hoe ik denk, hoe ik schrijf en hoe ik de wereld zie. Storytelling is wat mij betreft een cruciale vaardigheid om mensen bij elkaar te brengen. Maar het is niet makkelijk om dat verhaal te verwoorden. Zeker niet als jij een visionair bent of een ideeënfontein en overal mogelijkheden ziet. Als coach en mentor werk ik met ondernemers met een missie, een bijzondere aanpak, heel veel kennis en/of ervaring. Samen met jou ga ik op zoek naar diepere drijfveren, kleurrijke dromen en jouw missie in de vorm van een verhaal.