Hoe het archetype de sleutel vormt tot het verhaal
12 april 2016 
2 min. leestijd

Hoe het archetype de sleutel vormt tot het verhaal

Waar ben ik eigenlijk van? Veel organisaties en zelfstandige ondernemers weten niet meer goed antwoord te geven op die vraag. Uitvinden tot welk archetype je behoort, helpt je weer op weg.

Als je weet welk archetype je hebt, heb je namelijk ook zicht op je drijfveren. 

De archetypen komen uit de psychologie, die vooral via het werk van psycho-analyticus Carl Jung bekendheid hebben gekregen. Jung bestudeerde sprookjes, mythen en volksverhalen uit de hele wereld en concludeerde dat er veel overeenstemmingen zijn in de rolbezetting van verhalen: oude wijzen, narren, rebellen, heersers en nog een aantal typerende rollen. 

Op basis daarvan kwam hij tot 12 archetypen. Het zijn oerkarakters met een universeel karakter, die allemaal een eigen drijfveer hebben. Ze streven bijvoorbeeld naar vrijheid, beheersing, liefde of ontdekkingen. 

Archetypen hebben dus een why en zijn al een verhaal in zichzelf. 

Behalve een uitdaging hebben ze namelijk ook hun eigen valkuilen en dilemma's. Die worsteling maakt dat wij ons in hun verhaal herkennen. In ons eigen leven zitten immers ook volop dilemma's. Archetype is de sleutel tot het verhaal

Een archetype geeft helderheid

Als individu kun je uitvinden welk archetype het beste bij jou past. 

Dat geeft helderheid in je eigen doen en laten. Mijn eigen dominante archetype is de creator. Heel herkenbaar: ik voer de dingen inderdaad zo mooi mogelijk uit en zie creatieve mogelijkheden om veranderingen door te voeren. 

De wijze waarop een hoofdpersoon in een verhaal met deze uitdaging omgaat laat zien wie hij echt is. Je leert iemand namelijk niet kennen op basis van de kernwaarden die hij uitspreekt, maar op basis van zijn handelen. Dat geldt voor organisaties én voor personen.

Wat kun je nou precies met een archetype?

1. De sleutel tot het verhaal

Als je het archetype herkent in jouw publiek (afnemers/gebruikers/klanten), geeft dat veel houvast bij het schrijven van verhalen, zoals profielteksten of de over-ons-pagina op je website. 

Want als je weet of je hoofdpersoon een held, een nar of een verleider is, weet je ook wat zijn of haar missie is. Het verhaal handelt erover wat er op het spel staat en hoe hij of zij die missie al dan niet weet te volbrengen.

2. De wegwijzer naar de merkidentiteit

Met een archetype wordt niet alleen iemands rol getypeerd, maar het geeft ook aan welke merkidentiteit het beste bij deze persoon past. Voor zelfstandige ondernemers maar ook voor bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een visuele identiteit, zijn de archetypes dus een handige wegwijzer. 

Bij elke archetype horen beproefde kleuren, vormen en symbolen, dus er liggen eigenlijk al staalkaarten voor je klaar.

3. Meer aansluiting bij je publiek

Bekijk tot welke archetype je publiek behoort (of je afnemers, klanten of gebruikers). Waar streven zij naar als je diep in hun hart kijkt? Als je dat weet, is het gemakkelijk om een verhaal te vertellen waarmee zij zich helemaal begrepen voelen.  


Over de schrijver
Alles wat ik doe draait om storytelling. Het is hoe ik denk, hoe ik schrijf en hoe ik de wereld zie. Storytelling is wat mij betreft een cruciale vaardigheid om mensen bij elkaar te brengen. Maar het is niet makkelijk om dat verhaal te verwoorden. Zeker niet als jij een visionair bent of een ideeënfontein en overal mogelijkheden ziet. Als coach en mentor werk ik met ondernemers met een missie, een bijzondere aanpak, heel veel kennis en/of ervaring. Samen met jou ga ik op zoek naar diepere drijfveren, kleurrijke dromen en jouw missie in de vorm van een verhaal.