De journalistenjas
De lessen op IMC Weekendschool leveren kinderen uit achterstandswijken iets bijzonders op: hoop en durf. Mijn ervaringen als gastdocent.

“Ha juf!,” klinkt het als ik met mijn fiets rem voor het verkeerslicht. 

Naast mij staat een meisje met een felroze jack en oranje broek. Nu herken ik haar ook: Radhika, eerstejaars leerling van IMC Weekendschool in Den Haag, waar ik voor de tweede keer gastdocent ben. 

Terwijl haar Hindoestaanse familie voorbereidingen treft voor het Diwalifeest, gaat zij in haar eentje naar school. Ze wil meer leren over verschillende beroepen, hoewel ze al duidelijk voor ogen heeft wat ze wil: advocaat om scheidende stellen bij te staan.

Dromen over carrières

Op de Weekendschool zijn meer meisjes zoals Radhika. 

Op elfjarige leeftijd dromen ze over carrières als dokter, tandarts of piloot. Ze zijn erg ontvankelijk voor nieuwe informatie en ervaringen. 

Maar als ze een jaar later op een nieuwe anonieme scholengemeenschap terechtkomen en op allerlei vlakken onzeker raken, spatten deze dromen vaak uiteen. Zeker als ze in hun eigen omgeving geen voorbeelden zien van mensen die deze beroepen uitoefenen. 

Aan de vooravond van hun puberteit geeft de Weekendschool deze kinderen een steun in de rug met gastlessen over sterrenkunde, architectuur en nog veel meer. 

De gastdocenten vertellen niet alleen over hun beroep, maar laten de kinderen vooral zelf ervaringen opdoen met recht spreken, ontwerpen en onderzoek doen. 

Bij onze lessen over journalistiek laten we ze in de huid van verslaggevers kruipen. We laten ze oefenen met diverse interviewtechnieken en sporen ze aan om door te vragen. Zo raken ze gewend om overal op af te stappen en de gastdocenten die na ons komen over allerlei onderwerpen te bevragen.

De journalistenjas

Vorige week heb ik als gastdocent verteld hoe ik ooit in dit vak terecht kwam. Op elfjarige leeftijd droomde ik al van een loopbaan in de journalistiek. Maar ik was ook verlegen als een egel. 

Jarenlang vroeg ik me vertwijfeld af of de journalistiek wel voor mij weggelegd was. 

Op het moment dat ik tien jaar later daadwerkelijk als verslaggeefster op pad ging, ontdekte ik iets bijzonders. 

Als ik mijn ‘journalistenjas’ aandeed, was ik helemaal niet verlegen meer. Iedereen verwacht namelijk van een journalist dat die vragen stelt. Afhankelijk van het moment invoelend, indringend of juist heel kritisch. 

Dat vonden ze een interessant verhaal. Wat voor jas was dat dan, vroegen ze nieuwsgierig. "Ik denk dat het een onzichtbare jas is", zei een jongen. "Net als die van Harry Potter."  

De vijf W's van het vragen stellen

Vandaag beginnen we de tweede les journalistiek met een korte herhaling over het houden van interviews. De kinderen weten feilloos de vijf W’s en H (Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Hoe) te reproduceren en het verschil tussen open en gesloten vragen uit te leggen. 

Ze hebben alles goed onthouden! Tijd om de interviewtechnieken in de praktijk te brengen. Ik wandel met een groepje meiden naar theater Culturalis in de Schilderswijk, waar we de manager communicatie mogen interviewen. 

Een echte manager, dat vinden ze buitengewoon spannend. 

Onderweg oefenen ze alvast hun vragen op mij. Hoe oud ben jij? (Gelukkig schatten ze me veel jonger.) Wat zijn je hobby's? Wat is je lievelingsdier? Na afloop raak ik in gesprek met Sukriye, een slim ogend meisje dat steeds aandachtig geluisterd heeft. 

Hoe vond je het om te interviewen, vraag ik haar. Heel eng, bekent ze. "Maar ik heb mijn journalistenjas aangetrokken. En toen lukte het."

Wat doet IMC Weekendschool?

IMC Weekendschool is een school op zondag voor gemotiveerde kinderen uit sociaal-economische achterstandswijken. Deze kinderen gaan vanaf groep 7 tot en met de brugklas een extra dag in de week naar school. 

Niet om te leren rekenen en schrijven, maar om te leren van enthousiaste professionals. Op zondag spelen ze een rechtszaak na in de rechtbank, krijgen ze les van brandweermannen in de kazerne, leren ze debatteren met politici, presenteren ze het journaal en maken ze kunstwerken met echte kunstenaars. 

Ze krijgen lessen in journalistiek, sterrenkunde, geneeskunde, recht, psychologie, film en nog veel en veel meer. Op deze manier leren deze kinderen hun talenten ontdekken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en ontmoeten ze mensen uit verschillende lagen van de samenleving.

Over de schrijver
Alles wat ik doe draait om storytelling. Het is hoe ik denk, hoe ik schrijf en hoe ik de wereld zie. Storytelling is wat mij betreft een cruciale vaardigheid om mensen bij elkaar te brengen. Maar het is niet makkelijk om dat verhaal te verwoorden. Zeker niet als jij een visionair bent of een ideeënfontein en overal mogelijkheden ziet. Als coach en mentor werk ik met ondernemers met een missie, een bijzondere aanpak, heel veel kennis en/of ervaring. Samen met jou ga ik op zoek naar diepere drijfveren, kleurrijke dromen en jouw missie in de vorm van een verhaal.