Mascha Struijk | Een missie? Begin een beweging
01 december 2023 
4 min. leestijd

Mascha Struijk | Een missie? Begin een beweging

Veel mensen met een missie verzetten zich ergens tegen: ongezond voedsel, het produceren van afval, ziekmakende arbeidsomstandigheden, noem maar op. Mascha Struijk doet het anders. Als bevlogen oprichter van ‘Professional vanuit je hart’ is zij juist ergens vóór. 

Mascha en ik zijn allebei Vrijheidsondernemers. Sinds ik haar ken, volg ik haar stappen met grote interesse.

Want Mascha leeft echt haar missie: liefdevolle en gelijkwaardige (jeugd-)zorg, onderwijs en sociaal domein. Ze is inmiddels een veelgevraagd spreker, trainer, auteur van een bestseller en podcaster.

Alleen enthousiaste bevlogen professionals kunnen jongeren en gezinnen echt verder helpen, is haar overtuiging.

Ze vat deze missie samen als Professional vanuit je hart. Een slogan die ze ooit in enkele minuten bedacht als titel voor haar eerste online training, nu de naam van haar website, haar podcast en haar community.

Haar aanpak laat 5 belangrijke lessen zien voor missiegedreven ondernemers:

1. Wees ergens vóór in plaats van tegen 

Op haar website staat VOOR als allereerste woord. En dat is geen toeval.

Want Mascha heeft nadrukkelijk gekozen om ergens vóór te zijn, zo vertelt ze als ik haar hierover spreek. Veel ondernemers met een missie bijten zich vast in iets waar ze zich tegen verzetten, lopen tegen het systeem aan en raken gefrustreerd.

Mascha niet. “Vecht je voor of vecht je tegen iets, dat is inderdaad de vraag”, zegt ze. “Als je tégen iets strijdt, dan raak je je lichtheid kwijt. Je raakt gefrustreerd. Ik wil zo min mogelijk veranderen aan een systeem. Want het enige dat je kan veranderen ben jezelf.”

Juist die lichtheid blijkt aan te slaan, zo hoort ze in de reacties op haar keynotes. “Mensen vinden de zorgwereld en het sociaal domein zelf heel ingewikkeld en worden er moedeloos van."

"Mijn boodschap is juist: als jij beter in je vel gaat zitten, gaat het ook beter met de mensen die je begeleidt.”

2. Zie het systeem als een gegeven 

Mascha beschouwt het systeem als een gegeven. “Ik wil realistisch zijn. Dat het aller belabberst gaat in de jeugdzorg, het onderwijs of het sociaal domein, dat zie ik als een feit. Als we zo doorgaan, raken we allemaal uitgeput."'

Maar ze draait het om: hoe kun jij er zelf alsnog lol in vinden? "Daar laat ik mensen over na denken. Daardoor voelen mensen zich geïnspireerd. En als zij dan zich anders gaan gedragen, verander ik indirect via deze mensen wel degelijk het systeem.”

3. Start een beweging 

Als je ergens vóór bent, dan betekent dat ook dat je een eigen beweging op gang brengt. Dat is ook precies wat Mascha heeft gedaan. Ze heeft een community waar mensen elkaar kunnen vinden en inspireren.

Haar droom is dat de leden haar boodschap ook gaan uitdragen. “Er lopen mensen met stickers ‘Professional vanuit je hart’ op hun mobiele telefoon, zonder dat ik het gevraagd heb."

"Er is zelfs een community-lid die een vlag met 'Professional vanuit je hart' in zijn tuin heeft gezet.”

Inmiddels heeft ze haar werkterrein in de jeugdzorg verbreed naar het sociaal domein en het onderwijs. Een uitgever heeft gevraagd om haar bestaande boek uit te brengen als studieboek voor het hbo. Een kans die ze met beide handen aangrijpt, want ze wil dat heel Nederland kennisneemt van haar boodschap.


4. Geef taal aan wat je gezamenlijk gelooft 

Mascha geeft woorden aan wat de professionals in hun dagelijkse praktijk ervaren. Deze gezamenlijke geeft een enorme versnelling aan het uitdragen van haar missie, heeft Mascha gemerkt. “Mijn kracht is dat ik complexe dingen kan reduceren tot iets wat klopt in gewone mensentaal."

"Het liefst vind ik eigen woorden, die veel beter de bedoeling aanduiden."

"In de zorg spreken we vaak over ‘zorgplan’, ik heb het over ‘toekomstplan’. Daarmee geef ik deze activiteit een hele andere lading.

Als je mensen ‘kwetsbaar’ noemt, dan doet dat meteen iets met mensen. Of je noemt iemand een jongere met ‘complexe casuïstiek’. Je zult maar ‘complexe casuïstiek’ zijn. Dat wil toch niemand.”

Mascha bedenkt daarom doelbewust eigen mensgerichte woorden en vermijdt zoveel mogelijk het gebruikelijke jargon. “Deze woorden geven mensen een kapstok voor een ander gesprek. Met gemeenschappelijke taal kunnen we onze droom voor liefdevolle en gelijkwaardige zorg uitdragen.”

5. Practice what you preach 

Groots dromen zit in kleine stappen zetten, heeft Mascha gemerkt. Die kleine stappen zitten ook in het voorleven van haar missie. Ze is erg van practice what you preach.

“Ik ben graag in contact met anderen en ik doe zelf waar ik over vertel. Ik sluit altijd af met dezelfde woorden: als je met vijf procent meer liefde en lef en gaan staan voor waar je gelooft, dan hebben we morgen een mooiere wereld.”

De kern van haar werk is om mensen een liefdevolle schop onder de kont te geven in super toegankelijke taal. “Ga je eigen missie uitdragen, zegt ik tegen de mensen in de zaal. Mensen zitten op jou te wachten.”

En zo is het. Wie zit er al op jouw missie te wachten?

Meer weten over Mascha Struijk?


Over de schrijver
Alles wat ik doe draait om storytelling. Het is hoe ik denk, hoe ik schrijf en hoe ik de wereld zie. Storytelling is wat mij betreft een cruciale vaardigheid om mensen bij elkaar te brengen.Maar het is niet makkelijk om dat verhaal te verwoorden. Zeker niet als jij een visionair bent of een ideeënfontein en overal mogelijkheden ziet.Als coach en mentor werk ik met ondernemers met een missie, een bijzondere aanpak, heel veel kennis en/of ervaring. Samen met jou ga ik op zoek naar diepere drijfveren, kleurrijke dromen en jouw missie in de vorm van een verhaal.