Overtuigen met storytelling, zo doe je dat
26 maart 2020 
3 min. leestijd

Overtuigen met storytelling, zo doe je dat

Overtuigen met storytelling, dat betekent een manier delen om samen naar de wereld te kijken. Je raakt mensen eerst in het hart en dan in het hoofd. Storytelling is daarom een krachtig middel om mensen in beweging te brengen, bijvoorbeeld bij coaching of bij een organisatie die veranderingen wil doorvoeren.

Wil jij dat ook?

Hierbij zes stappen, die je daarbij op weg helpen:

1. Overtuigen met storytelling: bepaal je centrale boodschap

Het begint allemaal met het grotere geheel: je centrale boodschap. Waarover wil je dat je coachee of je lezer anders gaat denken? Wat dient hij anders te doen nadat hij jouw verhaal heeft gehoord?

Bepaal je centrale boodschap en schrijf die voor jezelf op. Deze centrale boodschap is doorgaans een onderdeel van een zogeheten narratief: een prikkelend toekomstbeeld om anderen bij een idee of missie te betrekken. Een narratief biedt een inspirerend kader waarbinnen betrokken mensen hun eigen verhaal kunnen creëren.

2. Zoek naar gedeelde waarden

Bewegen begint in je hoofd.

Voordat je iets belangrijks communiceert, ga je na wat jullie precies verbindt. Dat gebruik je als basis, zowel in het begin van je verhaal als door je verhaal heen.

De andere persoon is, bewust of onbewust, bezig met haar of zijn eigen wereld. Hij denkt: wat heb ik eraan? Hoe sluit dit aan op mijn behoeftes? Welk effect heeft dit op mijn leven?

Verdiep je dus eerst in de ander: wat vindt hij of zij echt belangrijk? Wat is zijn belangrijkste overtuiging? Zonder die verbinding maakt je verhaal geen schijn van kans. Dus: de gedeelde waarden komen eerst; feiten en argumenten komen daarna.

3. Kies een passend verhaal

Laat zien dat je echt bent en dat de ander jou kan vertrouwen. Je doet dat door je eigen kwetsbaarheid te laten zien, bijvoorbeeld via een persoonlijk verhaal.

Uit dat verhaal blijkt dat je helemaal begrijpt waar je lezer mee zit. Je snapt waar hij tegenaan loopt en wat zijn uitdaging is. Daarmee creëer je opnieuw de verbinding.

Mensen die dezelfde verhalen delen, ontwikkelen dezelfde kijk op de wereld. Ze wisselen een wereldbeeld uit: een verzameling van verhalen hoe de wereld in elkaar zit, hoe het allemaal zo gekomen is en hoe we ons horen te gedragen.

Een passend verhaal vind je in je eigen omgeving. Je hebt bijvoorbeeld iets meegemaakt of een verhaal van een ander gehoord. Je kunt ook een eigen verhaal delen uit je eigen verhalenschatkist.

Vertel over een eigen ervaring, je worstelingen en groei.

Vertel bijvoorbeeld waar je aan het begin stond. Je wilde iets doen, maar dat lukte niet. Je probeerde nieuwe strategieën uit, maar het werkte nog steeds niet. Vervolgens zette je een nieuwe stap, waarbij je het over een andere boeg gooide. Op dat moment boekte je wel resultaten en leerde je een belangrijke les.

4. Rek de denkruimte op

Zoek de overlapping op van jullie gedeelde waarden. Vanuit die overlapping kun je de gemeenschappelijke ruimte oprekken. Je neemt de ander dus mee op reis, in de richting die jij op het oog hebt. En dat kan ook met een verhaal, zoals dit verhaal over de dame met de hoed.

5. Gebruik een metafoor

Overweeg om een goede metafoor te gebruiken om je boodschap uit te leggen als dat van pas komt. Is er een element in je verhaal dat je hiervoor kunt gebruiken? Dankzij de beelden in je verhaal kan je toehoorder zichzelf zien in die situatie. Het lijkt alsof het zich voor zijn of haar ogen afspeelt. Het is ineens ook zijn of haar verhaal geworden.

Blijf terugvallen op je metafoor en verweef de beeldspraak door je hele verhaal.


6. Overtuigen met storytelling: maak het rond

Schets hoe het kan worden en durf het gerust groot neer te zetten. Sla daarbij de brug naar het oorspronkelijke probleem van de ander.

Wat kan hij of zij doen om betere resultaten te behalen? Hoe ziet de wereld eruit als het probleem is opgelost? Op welke manier wordt het beter dan nu?

Door het verhaal op die manier ‘rond’ te maken, ervaart de ander opnieuw dat hij gehoord en gezien is. En daar gaat het om. Wat is voor jou de volgende stap om te gaan zetten?

Wil je sparren over jouw ideeën en waar je tegenaan loopt? Neem contact op met mij om te verkennen hoe jij die nieuwe koers gaat varen met jouw verhaal.

Succes!

Over de schrijver
Alles wat ik doe draait om storytelling. Het is hoe ik denk, hoe ik schrijf en hoe ik de wereld zie. Storytelling is wat mij betreft een cruciale vaardigheid om mensen bij elkaar te brengen.Maar het is niet makkelijk om dat verhaal te verwoorden. Zeker niet als jij een visionair bent of een ideeënfontein en overal mogelijkheden ziet.Als coach en mentor werk ik met ondernemers met een missie, een bijzondere aanpak, heel veel kennis en/of ervaring. Samen met jou ga ik op zoek naar diepere drijfveren, kleurrijke dromen en jouw missie in de vorm van een verhaal.