Want ik weet dat jij het kunt
15 juni 2023 
2 min. leestijd

Want ik weet dat jij het kunt

Dit is een spetterende feestweek voor al die scholieren die deze week te horen hebben gekregen dat ze geslaagd zijn. Samen met de scholieren die in de tweede ronde nog hun schooldiploma zullen halen, treedt het gros van hen na de zomer aan bij de vervolgstudie. 

Al deze jonge mensen die vol verwachting aan hun nieuwe leven gaan beginnen, ze ontroeren me.

Maar nogal wat studenten zullen in de eerste week te horen krijgen: 'Kijk maar eens goed om je heen, want veertig procent van de mensen die hier nu zitten, is er aan het einde van het studiejaar niet meer.'

Marieke Meeuwisse van de opleiding Onderwijskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam doet juist het tegendeel, en dat ontroert me ook. In haar introductiepraatje voor eerstejaarsstudenten spreekt ze expliciet uit dat ze allemaal volledig geschikt zijn voor deze studie.

Het feit dat ze toegelaten zijn, betekent dat ze dit kunnen. 

Marieke weet precies waar ze het over heeft, want ze doet ook onderzoek naar het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs. Ik sprak haar daarover tijdens de onderwijsconferentie Aansluiting vo-ho in Rotterdam, waarbij onderwijsinstellingen proberen de forse uitval van studenten in het hoger onderwijs terug te dringen.

Uit haar onderzoek blijkt dat het geloof in eigen kunnen een cruciale factor is om een opleiding succesvol af te ronden. Als studenten vertrouwen hebben in zichzelf, is dat zelfs een van de belangrijkste voorspellers voor studiesucces.

Fabelachtige verwachtingen sturen de resultaten. En voor dit verschijnsel hebben wetenschappers een naam: het pygmalion-effect.

Het beste wat een docent kan doen, is dat vertrouwen expliciet uitspreken. 

Hierdoor voelen studenten zich gezien, erkend en gewaardeerd. En dat is een fundamentele menselijke behoefte, benadrukte Marieke. "Als je je niet gezien voelt, daalt je motivatie en daardoor ook je studieprestaties."

Als jij op de een of andere manier met jonge mensen werkt, in het onderwijs, als ouder of als opvoeder, geldt hetzelfde. Spreek volop het vertrouwen uit dat ze het kunnen.

Dit is ook precies wat ik doe als coach, mentor en sparringpartner voor leiders en professionals met vernieuwende ideeën. Ik sta naast je en toon mijn vertrouwen in jou.

Want ik weet dat jij het kunt.

Mijn klanten doen hun werk vaak alleen. Er zijn weinig mensen die precies begrijpen waar ze mee bezig zijn. Het is lastig om een en ander uit te leggen waar je nou eigenlijk zo voor inzet. En dan is het super belangrijk dat iemand met je meedenkt, zodat je je niet zo eenzaam voelt.

Gezien worden in wie je bent, hoort daar helemaal bij. Veel mensen denken dat een coach hen gaat helpen met de buitenkant: je plan de wereld inzetten, groeien met je bedrijf of je organisatie en klinkende resultaten behalen.

Maar het gaat vooral om vertrouwen in jezelf, waardoor je veel steviger staat. Floreren zoals je bent.

En die resultaten volgen dan vanzelf.
Over de schrijver
Alles wat ik doe draait om storytelling. Het is hoe ik denk, hoe ik schrijf en hoe ik de wereld zie. Storytelling is wat mij betreft een cruciale vaardigheid om mensen bij elkaar te brengen.Maar het is niet makkelijk om dat verhaal te verwoorden. Zeker niet als jij een visionair bent of een ideeënfontein en overal mogelijkheden ziet.Als coach en mentor werk ik met ondernemers met een missie, een bijzondere aanpak, heel veel kennis en/of ervaring. Samen met jou ga ik op zoek naar diepere drijfveren, kleurrijke dromen en jouw missie in de vorm van een verhaal.