Waarom is storytelling belangrijk

Waarom is storytelling belangrijk?

Waarom is storytelling belangrijk?

Storytelling vormt een effectieve manier om te communiceren en zo tot betrokkenheid en resultaten te komen. Dat heeft alles te maken met de werking van ons brein: verhalen maken abstracte zaken concreet, zetten mensen centraal en gaan over emoties.


Verhalen sluiten aan op de informatieverwerking in ons brein

Verhalen zijn de vorm waarin we informatie in onze hersenen opslaan en delen met anderen. We houden van een actieve held, die een obstakel overwint en een gesloten einde. Alle klassieke verhalen zijn op die manier opgebouwd. En zo bewaren we ook onze herinneringen in het geheugen.

Verhalen vormen daarmee een effectieve manier om te communiceren, te verbinden en tot resultaten te komen. En daarom zijn verhalen onder meer erg bruikbaar om educatieve doelen te bereiken.


Verhalen zijn beeldend

De kracht van storytelling is onder meer dat mensen meteen beelden voor zich zien. Dat is belangrijk, want onze hersenen verwerken informatie voor een groot deel via het visuele kanaal. Bij grafieken of veel feiten en cijfers haken veel mensen af.

Verhalen reiken bovendien een samenhang aan tussen diverse gebeurtenissen. Daardoor kunnen we iets beter begrijpen, onthouden en doorvertellen.

Verhalen gaan altijd over mensen

Ook dat sluit aan bij de manier waarop ons brein functioneert. Als een flatgebouw instort, zijn we meer geïnteresseerd in het gezin dat z'n hele hebben en houwen kwijtraakt dan in de constructiefout die de instorting veroorzaakte. Het persoonlijke drama trekt ons meer dan de rationele feiten.

Verhalen wekken betrokkenheid op. Binnen een organisatie die in verandering is, kunnen mensen via verhalen zich vereenzelvigen met iets groters dan zijzelf.

Mensen voelen zich meer verbonden met het onderwerp, vertellen over hun eigen belevenissen en obstakels die zij op hun weg tegen komen. Ze leggen zelf verbanden en zien wat er nodig is om de verandering tot stand te brengen. Dankzij het delen van verhalen raken zij geïnspireerd.

Bron:

Toverballen voor het Brein - Sigrid van Iersel (2018)

Meer weten?

Heb je een eigen vraag over de toepassing van storytelling in jouw organisatie of bij jouw rol als leider? Neem (vrijblijvend) contact met me op voor een persoonlijk adviesgesprek. Dan luister ik wat er speelt en geef gericht advies.