Waarom is storytelling belangrijk

Waarom is storytelling belangrijk?

Waarom is storytelling belangrijk?

Storytelling vormt een effectieve manier om te communiceren en zo tot betrokkenheid en resultaten te komen. Bij grafieken of veel feiten en cijfers haken we al snel af. Visueel materiaal is een must geworden om mensen te boeien. En vooral: een goed verhaal vertellen, waarvan het hart sneller gaat kloppen. 

Verhalen zijn de vorm waarin we informatie in onze hersenen opslaan en delen met anderen. We houden van een actieve held, die een obstakel overwint en een gesloten einde. Alle klassieke verhalen zijn op die manier opgebouwd. En zo bewaren we ook onze herinneringen in het geheugen. Verhalen vormen een effectieve manier om te communiceren, te verbinden en tot resultaten te komen. 

Verhalen zijn beeldend

Bij grafieken of veel feiten en cijfers haken we af.

De kracht van storytelling is onder meer dat mensen meteen beelden voor zich zien. Dat is belangrijk, want onze hersenen verwerken informatie voor een groot deel via het visuele kanaal. Verhalen bieden ook een samenhang. Daardoor kunnen we iets beter begrijpen, onthouden en doorvertellen.

Verhalen gaan altijd over mensen

Ook dat sluit aan bij de manier waarop ons brein functioneert. Als een flatgebouw instort, zijn we meer geïnteresseerd in het gezin dat z'n hele hebben en houwen kwijtraakt dan in de constructiefout die de instorting veroorzaakte. Het persoonlijke drama trekt ons meer dan de rationele feiten. Verhalen wekken op hun beurt ook betrokkenheid op. 

Binnen een organisatie die in verandering is, kunnen mensen via verhalen zich vereenzelvigen met iets groters dan zijzelf. Mensen voelen zich verbonden met het onderwerp, vertellen over hun eigen belevenissen en obstakels die zij op hun weg tegen komen. Ze leggen zelf verbanden en zien wat er nodig is om de verandering tot stand te brengen. Dankzij het delen van verhalen raken zij geïnspireerd.
arrow_drop_up arrow_drop_down