Waarom is storytelling belangrijk

Welke vormen van storytelling zijn er?

Er zijn vele vormen om storytelling toe te passen en verschillende kanalen in te zetten. Hierbij enkele veel voorkomende vormen om verhalen te vertellen:

Transmediale storytelling 

Bij transmediale storytelling ontvouwt de verhaallijn zich via verschillende mediakanalen, zoals film, televisie, billboards, sociale media, en ga zo maar door. Alle kanalen hebben hun eigen publiek en bijbehorende eisen. Ze leveren een eigen bijdrage aan de totale verhaallijn. 

Elke aparte verhaallijn heeft zijn eigen dynamiek en kan eindeloos uitgebreid worden. Volgers worden vaak uitgenodigd tot deelname en kunnen hun eigen verhaallijnen toevoegen. 


Multimediale storytelling 

Bij een multimediaal verhaal zijn er ook verschillende kanalen (mediavormen). In tegenstelling tot een transmediaal verhaal wordt bij multimediale storytelling alle verhaalonderdelen als een kant-en-klaar-pakket gepubliceerd, bijvoorbeeld film, billboards en verhalen op social media. 

figuur van multimediale storytelling

Crossmediale storytelling 

Daarnaast is er ook nog crossmediale storytelling. Daarbij wordt het verhaal net als bij transmediale storytelling over meerdere kanalen verspreid. Hierbij verschillen de verhaallijnen onderling nauwelijks van inhoud, terwijl bij transmediale storytelling ieder kanaal iets toevoegt. 

Figuur van crossmediale storytelling

Visual storytelling

Visual storytelling is het vertellen van een verhaal met beelden: foto’s, video’s, infographics of ander beeldmateriaal. Het grote voordeel van beeld is dat het direct door de hersenen wordt verwerkt. Dat wordt veel beter onthouden dan teksten. 

Beeld geeft een directe beleving en maakt het gemakkelijker om je te identificeren, zeker als het om iets emotioneels gaat. Beeld wordt ook ervaren als echter en authentieker, ook al zijn er bij beelden talrijke manieren mogelijk om te manipuleren.

Beelden zijn echter lang niet altijd eenduidig. Er bestaan bijvoorbeeld grote verschillen hoe verschillende culturen eenzelfde beeld interpreteren. Vaak werkt een combinatie van tekst en beeld het beste.


Verder lezen:

Naast verschillende kanalen en vertelvormen zijn er ook veel verschillende verhaalsoorten. Lees hier meer over soorten verhalen.

Jouw eigen vraag over storytelling?

Heb je een eigen vraag over de toepassing van storytelling in jouw organisatie of bij jouw rol als leider? Neem (vrijblijvend) contact met me op voor een persoonlijk adviesgesprek. Dan luister ik wat er speelt en geef gericht advies.