Waarom is storytelling belangrijk

Wat is een narratief?

Een narratief bestaat uit een of twee zinnen over een wens of verandering, waarmee we betekenis geven aan een initiatief, denkwijze of ontwikkeling. Het is onze eigen formulering van de werkelijkheid, met als doel om ook anderen op die manier ernaar te laten kijken. Zo willen we hen bij ons idee of missie betrekken.

Om het wat officiëler te formuleren: een narratief is een formulering waarin betekenis wordt geschapen en verspreid in een proces van sociale interactie.

Je kunt het narratief van anderen volgen maar je hebt ook mogelijkheden om van narratief te wisselen.

Je kunt bijvoorbeeld het glas als halfvol of als halfleeg beschouwen. Beide opvattingen zijn waar; je hebt hierin zelf een keuze. Je kunt dus een ander frame maken om naar de wereld te kijken. We hebben altijd een eigen keuzemogelijkheid hoe we de wereld of omstandigheden interpreteren.