Vragen over storytelling

Wat is storytelling, hoe gebruik je het en waarom werkt het zo krachtig? Een overzicht van de meest gestelde vragen over storytelling en de bijbehorende antwoorden.

Ben je student en wil je deze teksten gebruiken voor je onderzoek, werkstuk en/of scriptie?
Dat kan, als je daarbij ook deze link als bron vermeldt.

 


Inhoudsopgave – vragen over storytelling

Vragen over storytelling

 


Wat is storytelling?

Kort gezegd is storytelling het toepassen van verhalen om betrokkenheid te creëren en daarmee een doel te bereiken.

Die doelen kunnen breed uiteenlopen. Verhalen zijn manieren om contact te maken, mensen te raken, te verleiden, zingeving of helderheid te bieden, fans te krijgen, herinneringen te bewaren, impact te creëren, een groep mensen verder te brengen bij hun samenwerking, de beeldvorming te verbeteren of de saamhorigheid te vergroten.

Verhalen dienen om identiteit te geven aan een merk, een persoon of een organisatie. Maar ook helpen verhalen mensen om in beweging te komen en gemotiveerd te raken.

Verhalen raken ons, maken concreet, zijn gemakkelijk te delen en geven betekenis.

Wat is storytelling nog meer?

Veel, want het element telling in storytelling is eigenlijk te beperkt.

Want het gaat ook om luisteren, vangen, vormen, leren en verspreiden. En uiteindelijk gaat het om verbinding: voelen dat we bij elkaar horen, dat we elkaar iets te leren hebben en dat we samen tot mooie resultaten komen.

Pas in de volle breedte wordt de kracht van verhalen voelbaar.

Definitie van een verhaal: 

Een verhaal is een weergave van gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht. Het heeft een begin, midden en einde, bevat narratieve elementen (zoals een held en een tegenstander), heeft een plot en roept emotie op of wordt met emotie verteld.

Ik kan het ook beeldender zeggen. Zonder dat we het echt in de gaten hebben, maken we chocola van losse dingen, zodat ze betekenis hebben. Die chocola, dat is een verhaal.

Wat is de kracht van storytelling?

Verhalen vormen een effectieve manier om te communiceren, te verbinden en tot resultaten te komen. Bij grafieken of veel feiten en cijfers haken we al snel af. De kracht van storytelling is onder meer dat mensen meteen beelden voor zich zien. Dat is belangrijk, want onze hersenen verwerken informatie voor een groot deel via het visuele kanaal.

Een verhaal heeft een structuur met een conflict, personages en een plot. De verhaalstructuur is ook de vorm waarin we informatie in onze hersenen opslaan en delen met anderen.

 • Verhalen zijn bijna altijd concreet, bevatten meestal elementen van gevoel en het onverwachte. Daarmee geven verhalen de lezers een context die zij niet uit een abstracte tekst kunnen halen.
 • Verhalen prikkelen indirect het denken van de toehoorder of lezer. Dat werkt beter dan het rechtstreeks vertellen van de boodschap.
 • Een verhaal betrekt het publiek bij het idee via de beelden en emoties die het verhaal oproept. Het nodigt de toehoorders of lezers uit om mee te doen.
 • Er is steeds meer behoefte aan authenticiteit, relevantie en echtheid. Waargebeurde verhalen bieden dat in ruime mate.
 • Een verhaal is een feit dat verpakt is in emotie, wordt wel eens gezegd. Alleen emoties brengen ons in beweging.
 • Verhalen bieden veel mogelijkheden om nieuwsgierigheid te wekken, bijvoorbeeld door informatie stap voor stap te delen. Mensen houden van puzzelen en het zoeken naar verbanden. Een verhaal houdt daarom de aandacht vast, omdat de lezer wil weten ‘hoe het afloopt’.
 • Verhalen zijn gemakkelijk te onthouden. Door het verrassende element en de emoties die in veel verhalen zitten, stelt de lezer zich open en let beter op. Losse feiten en cijfers blijven niet hangen; een verhaal kan daarentegen jaren later nog herinnerd worden.
 • Verhalen bieden betekenis. Dat hebben we nodig om onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen.
 • Verhalen nodigen lezers uit om te reageren en hun eigen verhaal te vertellen. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de kans dat de boodschap overkomt.

Verhalen brengen een boodschap op een overtuigender manier over dan andere manieren van informatieoverdracht, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De lezer denkt: Ja, dat heb ik ook! Of: Dat had mij ook kunnen overkomen.

Verhalen vertellen doen we al sinds de oudste mensen voldoende herseninhoud ontwikkeld hebben om taal te gebruiken.

Wetenschappers denken dat we er zelfs onze overleving aan te danken hebben.

Met verhalen maakten onze voorouders elkaar duidelijk hoe ze herten vingen en daarbij sabeltandtijgers te slim af waren. Sterke verhalen om elkaar bij het kampvuur mee te vermaken, maar tegelijkertijd leerzame best practices voor jonge en onervaren jagers.

Zo vergrootten zij hun overlevingskansen gigantisch.

Belangrijk voor overleving

Die overlevingsmechanismen uit de oertijd bepalen nog steeds voor een groot deel onze voorliefde voor verhalen. Het zijn niet allereerst de prachtige taal, de meeslepende dialogen of de sfeerbeschrijvingen die ons zo intrigeren. Het is de roes van endorfine die we ongemerkt toegediend krijgen.

We zijn nog steeds de hele dag bezig met verhalen. Weliswaar lezen we minder dan voorheen, maar we kijken wel veel meer films en spelen meer games dan ooit.

Mensen kijken nachtenlang naar hun favoriete series. De opsporing van criminelen, rechtszaken en sportwedstrijden beleven we als een plot met een begin, midden en eind.

We ‘leven’ zelf verhalen. We kunnen niet anders. Verhalen worden daarom al sinds mensenheugenis gebruikt om te boeien. Maar ook om leerervaringen door te geven, mensen te raken en te beïnvloeden.


Waarom slaan verhalen juist in deze tijd zo aan?

Wie de actualiteit volgt, signaleert dat we de laatste jaren de grip zijn kwijtgeraakt op onze omgeving, waar waarheid, verzinsels, manipulatie of regelrechte leugens steeds meer vermengd raken.

We ervaren onze samenleving vaak als een ‘sjoemelmaatschappij’ waar gemakkelijk een loopje genomen wordt met de waarheid.

Daarom zoeken we naar houvast. Naar zaken die nog wel puur, eerlijk en betrouwbaar zijn. In die zoektocht komen we vaak uit bij (oude) verhalen, die een diepere waarheid lijken te verkondigen.

Een samenhangend verhaal biedt meer grip dan een reeks percentages of een cijfermatige analyse.

Behalve een middel tegen verwarring zijn verhalen ook ijkpunten hoe je je in het leven moet gedragen. De scripts die voorschrijven wat wel en niet wenselijk sociaal gedrag is, liggen minder vast dan enkele decennia geleden. Verhalen vullen die leemten op.

Leermomenten

Via verhalen leren we bijvoorbeeld hoe je bij je gevoel blijft, hoe je voor je talenten kiest en hoe je omgaat met keuzestress.

Maar omdat we al vaak op het verkeerde been gezet zijn, koesteren we tegelijkertijd ook wantrouwen tegen verhalen. Een verhaal mag niet het zoveelste trucje zijn om de boel op te poetsen.

En dat gaat helaas heel vaak mis. Vandaar dat storytelling (terecht) ook nogal eens met scepsis wordt benaderd.

Wat is de opbouw van een verhaal?

Een verhaal heeft een vaste opbouw. Er zijn altijd vier elementen: een probleem, een zoektocht, het aha-moment en het inzicht. Aan de hand van deze onderdelen kom je die elementen op het spoor:

 

vragen over storytelling

Waarom heeft een verhaal een worsteling of obstakel nodig?

De hoofdpersonen in een verhaal komen altijd een obstakel tegen dat ze moeten overwinnen. Een verhaal gaat namelijk altijd over een verandering: aan het einde is er iets veranderd ten opzichte van het begin. Het obstakel is nodig om die verandering tot stand te brengen.

Zonder obstakels zijn verhalen bloedeloos en voorspelbaar. Problemen zetten ons namelijk op scherp. Ze maken onze instincten wakker om ons voor gevaar te behoeden.

Wet van contrast

Vandaar dat onze interesse zo groot is in verhalen waarbij iets op het spel staat of de hoofdpersoon zich kwetsbaar opstelt.

Vertellers hanteren hierbij de wet van contrast. Er moet eerst iets miserabels zijn, voordat er iets positiefs uit voort kan komen. En hoe groter dat contrast, hoe beter het brein ermee uit de voeten kan.

Daarom zijn verhalen over falen en weer opkrabbelen zo populair.

Want dat brein, daar draait het in dit geval om. Ons geheugen krijgt zoveel informatie te verwerken, dat er een scherpe selectie plaats moet vinden.

Alledaagse dingen die we al kennen, blijven niet hangen. Ook succesverhalen beleven we als saai en irritant. Maar als we iets zien dat bizar, schaamteloos, ongehoord, fantastisch, kwetsbaar, ontroerend of juist totaal verwerpelijk is, gebeurt dat wél.

Een lezer of luisteraar stelt zich daarbij het probleem zo levendig voor dat zijn gedachten automatisch het probleem proberen op te lossen. Zo krijgt hij nieuwe inzichten. Dat kan vervolgens een superkrachtige manier zijn om zelf in beweging te komen: hij heeft het immers zelf bedacht.

Piramidemodel van Freytag

Bij het componeren van een verhaallijn biedt het piramidemodel van Gustav Freytag houvast. Freitag onderscheidt in drama vijf fases met bijpassende emoties. Als het publiek al deze fases doorloopt, maken de kijkers of lezers alle belangrijke emoties mee.

Het spectrum loopt van hoop en verwachting tot angst en opluchting. Die emotionele rollercoaster brengt een oersterke klik tot stand tussen verteller en publiek.

 

 

Wat betekent de reis van de held bij storytelling?

Elk goed verhaal verloopt via eenzelfde patroon, ontdekte de Amerikaanse literatuurwetenschapper Joseph Campbell. Het verhaal van Harry Potter, Katniss en Frodo, maar ook het verhaal over jezelf! Hij noemde dit universele patroon de Reis van de Held.

Dit stramien kun je zien als een uitgebreidere versie van de eerder genoemde verhaalopbouw. De Reis van de Held heeft wel veel meer diepgang en emotionele lading. Het verhaal dat al deze stappen bevat creëert daardoor ook meer betrokkenheid.

De toepassingen van de Reis van de Held zijn eindeloos groot. Het stramien dient als de basis voor filmscenario’s, maar ook voor coachtrajecten of marketingcampagnes.

Ook je eigen leven kun je zien als een heldenverhaal. Kijk hoe dat zit in dit filmpje:

Wanneer vertel je welk verhaal?

De vraag wanneer je welk verhaal vertelt heeft alles te maken met timing. Hoe beter jouw verhaal aansluit op de behoefte van je publiek, hoe krachtiger het verhaal binnenkomt.

Hebben je lezers zin in een beetje afleiding? Willen ze een mening vormen? Of is er juist behoefte aan inspiratie? Willen ze een overzicht wat er gaande is zodat ze mee kunnen praten?

Staan ze op het punt een besluit te nemen? Of zijn ze op zoek naar vermaak?

Je publiek kent vier verschillende momenten en bijbehorende behoeften voor verhalen:

1. Overzicht

Mensen krijgen een enorme hoeveelheid informatie op ons af. Als je publiek behoefte heeft aan meer overzicht en structuur, dan kan een verhaal daarbij helpen. Het verhaal biedt overzicht en een gezamenlijk referentiekader.

2. Hulp bij een besluit

Je gebruiker moet een besluit nemen over een bepaalde aanpak of we wilt weten hoe je iets moet doen. Daarbij helpen voorbeeldverhalen: mensen vertellen hoe ze iets aangepakt hebben. Deze verhalen bevatten inspiratie maar ook concrete voorbeelden van een aanpak of werkwijze.

3. Mening

Je gebruiker wil weten wat hij ergens van moet vinden en waar hij zelf staat. Verhalen helpen dan om die mening te vormen. Daarbij heeft hij vooral iets aan verhalen met verschillende invalshoeken, zodat hij zelf je keuze daaruit kan maken.

4. Beleven

Je publiek wil meeleven met een persoonlijke geschiedenis en echt meemaken wat de ander heeft meegemaakt: de behoefte aan emotie en vermaak. Via een film met een aangrijpend verhaal bijvoorbeeld. Of met een persoonlijk verhaal over een ingrijpende gebeurtenis.

Moet een verhaal altijd een verrassing bevatten?

Een verhaal hoeft niet altijd een verrassing te bevatten, maar het effect van een verhaal met iets onverwachts is wel veel groter. Dat heeft alles te maken met de werking van ons (onbewuste) brein, dat geprogrammeerd is om ons te laten overleven.Het brein geeft daarom zijn volle aandacht aan alles wat nieuw en onverwacht is, want dat kan iets riskants zijn.

Alle ongevaarlijke en voorspelbare dingen gaan op de automatische piloot, want je brein kan niet alles aandacht geven. Dat geldt ook voor alle dingen die je brein bekend voorkomen – bijvoorbeeld iets dat je al eerder gelezen hebt. Want je brein heeft dat inmiddels geoormerkt als ‘ongevaarlijk’.

Ook abstracte begrippen en clichés gelden als ‘veilig’ en worden grotendeels genegeerd.

Een verhaal dat niets nieuws biedt of geen onverwachte wending kent, krijgt dus niet de gewenste aandacht van het brein. Bij het vertellen van verhalen is het dus raadzaam om een verrassende twist toe te passen in je verhaal, die je lezer nieuwsgierig maakt, een nieuw inzicht geeft, laat meevoelen of laat schaterlachen.


Toverwoord

De 18-jarige Mariska past vaak op bij kleine kinderen. Dit keer is ze voor de tweede keer bij de zesjarige Velvet, die haar vraagt om een boekje voor te lezen. “Weet je nog het toverwoord”, vraagt Mariska. “O ja, dat woord dat ik alleen bij jou moet zeggen”, herinnert Velvet zich. “Alsjeblieft.”

Wat maakt een verhaal anders dan een uiteenzetting of opsomming?

In tegenstelling tot een uiteenzetting of opsomming bevat een verhaal een spanningsboog.

Elk goed verhaal is namelijk gebouwd rondom het principe van de kloof: het verschil tussen verwachting en resultaat. Het verschil tussen iets heel graag willen en het zoeken van de manieren om het ook te kunnen.

Het bijbehorende verhaal luidt dan: we staan nu hier, al dan niet bij de rand van het ravijn. We moeten dringend iets doen, namelijk de andere kant van de kloof zien te bereiken.

Gemakkelijk gaat dat uiteraard niet. Wie veranderingen wil doorvoeren, ontmoet allerlei vormen van tegenslag. Mensen hebben er geen zin in. Ze zien de noodzaak niet. Of ze hebben geen idee waar de verandering toe leidt.

Voor het verhaal is die tegenslag alleen maar gunstig. Zonder weerstand is er namelijk geen spanningsboog en dus ook geen verhaal.


Waar gebruik je storytelling voor?

Het aantal toepassingsmogelijkheden van verhalen is enorm breed: om mensen te raken, te amuseren, mee te slepen, leerervaringen te delen of te verleiden (bijvoorbeeld tot ander gedrag).

Maar ook worden verhalen verzameld om te weten wat er leeft, of het uitgedachte beleid aansluit op de praktijk, om de onderstroom boven te halen en om patronen bloot te leggen

Om invloed uit te oefenen, kun je de inzet van verhalen vergelijken met het het beklimmen van een trap. Eerst betreed je de eerste trede: mensen moeten je verhaal eerst oppikken. Dat wil zeggen dat ze ervoor open moeten staan.

Op de volgende trede moeten ze snappen waar het over gaat. In deze fase komt het verhaal binnen en kunnen ze het verbinden met iets dat ze al kennen. Als ze het verhaal interessant en belangrijk vinden, omarmen ze het. En als ze echt enthousiast raken, werpen ze zichzelf op als ambassadeur.

>> Lees hier meer over het gebruik van storytelling in organisaties. 

 

Hoe passen storytelling en bloggen bij elkaar?

Als schrijver van een blog heb je diverse mogelijkheden om storytelling toe te passen. Een blog is een verhaal als de blogger zijn lezers meeneemt in een zoektocht.

Als er aan het einde van het stuk iets veranderd is ten opzichte van het begin, dan heb je een verhaal. Er kan iets met jou veranderd zijn (je hebt bijvoorbeeld een nieuw inzicht gekregen), maar ook de lezer kan een nieuw inzicht hebben gekregen.

 

Verhaal van de eindgebruiker

Een andere manier om verhalen toe te passen in een blog is het vertellen van het verhaal van een gebruiker, klant of iemand anders die jij helpt. Dat verhaal vertelt over het probleem waar hij tegenaan liep, waar hij mee worstelde, en hoe hij tot een oplossing is gekomen.

Ben je een uitvinder van iets nieuws, probeer je een bedrijf op te zetten of ben je op een andere manier een activiteit aan het ontplooien? Vertel dan hoe jouw eigen worsteling tot inzichten heeft geleid die jouw leven veranderd hebben. En vertel waarmee jij nu anderen helpt.

Wanneer werk je met storytelling en wanneer niet?

Storytelling is geschikt voor alle situaties waarbij je mensen mee wilt nemen of betrekken bij jouw boodschap. Het sluit namelijk aan op de manier waarop ons brein georganiseerd is: dat verwerkt informatie het beste in de vorm van een verhaal, met een begin, ontwikkeling en einde.

Ook diverse andere werkzame elementen uit verhalen helpen daarbij, namelijk het gebruik van emoties en concrete situaties (als we het voor ons zien, komt het ook meer binnen in het brein).

Daarnaast is het ook goed om naar je publiek te kijken. Veel beslissers in organisaties hebben behoefte aan rationele onderbouwing: wetenschappelijk onderzoek, cijfers, meetgegevens. Die feiten en cijfers kunnen uitstekend samengaan met storytelling. Je vertelt dan een verhaal, en daarbinnen geef je dan ook wetenschappelijke onderbouwing en cijfers.

Wat is er nodig voor een goed verhaal?

Goede verhalen maken een emotionele connectie met het publiek en zetten aan tot interactie. Want het zijn de emoties die ons raken, ons gedrag beïnvloeden en ons in beweging zetten. Het brein onthoudt verhalende informatie beter dan zakelijke informatie.

Enkele andere kenmerken zijn:

 • Het is puur en authentiek, gebaseerd op de ware identiteit of cultuur van een organisatie.
 • Het heeft een duidelijke structuur (begin, midden en eind).
 • Het verhaal draait om een hoofdpersoon: een persoon met wie we ons kunnen identificeren.
 • Het koppelt ratio aan emoties en zorgt daarmee voor een binding met het publiek.
 • Het zet aan tot interactie en delen (op social media).

Hoe ‘werken’ verhalen in ons brein?

Als je dat aan een neurowetenschapper vraagt, krijg je een eenvoudig antwoord: verhalen maken chemische stoffen in je los. De spanning in een verhaal levert je cortisol op, maar doordat je je inleeft in de held gaat ook de oxytocinepomp aan. Door oxytocine voel je je verbonden met andere mensen.

Je raakt dus zowel geactiveerd tot actie (cortisol) als tot empathie (oxytocine), waardoor je focus krijgt maar ook het belang van relaties met mensen voelt.

Hoe beter een verhaal aanslaat, hoe beter de toediening van die stofjes geregeld is.

Verhalen laten eveneens zien wat niet mag en ook hoe het wel moet: onze sociale codes. Door onze spiegelneuronen reageren we automatisch op wat we zien. In ons brein voeren we de handeling zelf al uit. Daardoor nemen we de voorbeelden uit verhalen gemakkelijk over.

Verhalen gaan bovendien over mensen. En daarin zijn onze hersenen enorm in geïnteresseerd. Verlangen naar sociaal contact zit evolutionair ingebakken. Samenwerken met anderen was voor de oermens immers van levensbelang.

Vragen over storytelling

Welke rol speelt dopamine bij verhalen?

Het brein beloont ons met dopamine als we patronen herkennen en voltooien. Het brein herkent de vertrouwde structuur van een verhaal.

Dopamine geeft een kick als we dat doel hebben bereikt. En als het verhaal niet volgens de verwachte patronen loopt, zorgt de dopaminebeloning ervoor dat we de losse elementen toch met elkaar in verband brengen. Dankzij dit stofje leren we graag iets nieuws en voelen dat als beloning.

Hoe raken verhalen onze emoties?

Het emotiecentrum in de hersenen is de amygdala. Dit centrum legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen komt en koppelt deze aan emoties.

Daarnaast speelt het een belangrijke rol bij de verwerking van prikkels en directe emoties van buiten. Op het moment dat er een verhaal met emoties verteld wordt, reageert de amygdala direct.

Op het moment dat je met verhalen gaat werken, gaan ook je sympathiehormonen werken. Dit heeft een direct effect op de beleving en de manier waarop mensen naar jou kijken. Maar ook of ze je waarderen, geloven en bereid zijn naar je te luisteren. Dit bereik je niet met feiten en cijfers, maar met verhalen.

Ook de insula, een gebied in de hersenen dat met emotie te maken heeft, licht op bij een hersenscan als we een verhaal horen. Verhalen activeren onze motorische schors die onze bewegingen coördineren.

Er is ook sprake van synchronisatie tussen de hersenen van de spreker en de luisteraar. Door een verhaal te vertellen kan de spreker ideeën gedachten gevoelens overdragen op het brein van degenen die naar het verhaal luisteren.

Als we een verhaal horen beleven we het dus ook echt in onze hersenen. Daarom kunnen we helemaal opgaan in een film, angstig worden, onpasselijk worden of in vervoering raken.

Waarom is een plot belangrijk?

Verhalen prikkelen onze nieuwsgierigheid. Bij nieuwsgierig gedrag worden we beloond met dopamine, waardoor we een geluksgevoel ervaren.

Deze dopamine heeft bovendien een positief effect op je leervermogen en motivatie. Niet voor niets dienen verhalen om leerervaringen door te geven.

De nieuwsgierigheid daagt ons bovendien uit om deel te nemen aan het verhaal. Wie meedoet is meer betrokken en zal dus minder snel afhaken. We worden bijvoorbeeld nieuwsgierig naar het verdere verloop of de uitslag. Of we zijn benieuwd naar wat we er zelf mee kunnen doen.


Hoe herken je een goed verhaal?

Er zijn talrijke goede voorbeelden te vinden van storytelling: bij organisaties, in marketingcampagnes, bij theatergezelschappen, etc.
De beste verhalen zijn verhalen waarin niet jij of je organisatie de heldenrol vervullen, maar juist de klant, gebruiker of afnemer. Je publiek dus. De klant maakt een ontwikkeling door en hoe gaat de organisatie hem daarbij helpen, welke toegevoegde waarde?

Opscheppen over hoe goed de organisatie is, is niet geloofwaardig. Het is veel overtuigender als een organisatie zich kan inleven in de problemen of dilemma’s van de klant. Daarna laat een organisatie zien hoe ze de klanten helpen.

Je boekt meer succes als je je klant of gebruiker de held maakt en de organisatie zich als mentor of helper opstelt. Dat is ook een stuk sympathieker.
Onderstaand schema helpt je daarbij.

 • Wie is jouw held?
 • Wat zijn z’n kwaliteiten?
 • Waar loopt hij tegenaan (wat is zijn draak)?
 • Wie vormen zijn hulptroepen, of wie is zijn helper?
  Welke strijd moet er gestreden worden op het beslissende moment?
 • En welk inzicht levert dat uiteindelijk op voor de held? Wat brengt hij na zijn reis mee naar huis?


Hoe werken archetypen in storytelling?

Psycho-analyticus Carl Jung bestudeerde sprookjes, mythen en volksverhalen uit de hele wereld en concludeerde dat er veel overeenstemmingen zijn in de rolbezetting van verhalen. Denk aan oude wijzen, narren, rebellen, heersers en nog een aantal typerende rollen. Op basis daarvan kwam hij tot 12 archetypen.

Het zijn oerkarakters met een universeel karakter, die allemaal een eigen drijfveer hebben. Ze streven bijvoorbeeld naar vrijheid, beheersing, liefde of ontdekkingen.

Behalve een uitdaging hebben ze ook hun eigen valkuilen en dilemma’s. Die worsteling maakt dat wij ons in hun verhaal herkennen. In ons eigen leven zitten immers ook volop dilemma’s.

Meer weten over de toepassing van archetypen in storytelling? Lees dan hier verder.

>> Archetypen in storytelling

Door de archetypen in de verhalen te herkennen, krijgt het verhaal gemakkelijker zijn vorm. Deze archetypen zijn overal om ons heen, zodat dit filmpje laat zien:

Bron: Danskgirl7, Jungian archetypes in pop culture

Kunnen verhalen mensen stimuleren tot ander gedrag?

Verhalen hebben het vermogen om ons helemaal mee te slepen. We kunnen erdoor in vervoering raken, aan het denken gezet worden of in een andere emotionele toestand raken.

Maar ze zetten ons niet één-op-één aan tot ander gedrag. Daar is heel wat meer voor nodig.

Uit de sociale psychologie weten we bijvoorbeeld dat je opvattingen van mensen kunt oprekken, maar niet in het tegendeel kunt ombuigen.

Je kunt bijvoorbeeld een fervente vleeseter met verhalen verleiden om wat minder vlees te eten of vaker voor biologisch vlees te kiezen. Met verhalen maak je er echter geen veganist van.

We worden niet ineens betere mensen door verhalen. En het tegenovergestelde is ook waar: verhalen zetten ons evenmin één op één aan tot slecht gedrag. Gelukkig maar.

Hoe raak je je publiek met storytelling?

Je belangrijkste doel van jou als verteller is om de (emotionele) verbinding met je publiek tot stand te brengen. Alleen als je mensen emotioneel raakt, gebeurt er iets en kun je verdere beweging tot stand brengen.

Een verhaal lijkt in dit opzicht op een popsong: de zanger verwoordt wat de toehoorders denken en voelen.

Die verbinding breng je tot stand als je verhaal gaat over de manier waarop we omgaan met veranderingen, of die nu in de privésfeer zijn of in het werk. We voeren voortdurend strijd om ons aan te passen aan veranderingen, die vaak gepaard gaan met angst, onzekerheid, opwinding of andere emoties.

Als verteller bied je hulp en houvast bij de onzekerheden waar we allemaal mee te maken hebben. Deel daarom verhalen over veranderingen bij andere mensen en hoe die anderen daarmee omgaan.

Of met een verhaal hoe je zelf een belangrijke verandering hebt doorgemaakt. Als je dat op een persoonlijke manier doet en je inzichten deelt, zal dat ook je publiek raken.

>> 7 manieren voor effectief beïnvloeden

Hoe vind je geschikte verhalen?

Bedenk wat de veranderingen zijn waar je publiek mee te kampen heeft.

Wat willen je mensen bereiken? Waar liggen ze van wakker? Welke belangrijke keuze moeten ze maken? Welke obstakels komen ze tegen? Waar zijn ze onzeker over?

Kies aan de hand van deze vragen de verhalen die aansluiten bij de behoeften van je publiek: verhalen die als bruggenbouwers kunnen dienen tussen het publiek en de doelen waarvoor storytelling ingezet wordt.

 

Verhalendatabank

Daarvoor ga je op zoek naar verhalen in de organisatie. Het kan ook een persoonlijk verhaal zijn. Denk aan een eigen keuze die je ooit gemaakt hebt en de weg die je hebt afgelegd om je doel te bereiken. Dat verhaal dient de emoties te bevatten waar je publiek op aanhaakt.

De sleutel om goede verhalen te vinden is luisteren. Ga op zoek naar oorspronkelijke en mooie verhalen die een bepaalde werkwijze illustreren, de noodzaak van een verandering in beeld brengen of het verhaal van een eindgebruiker voor het voetlicht brengen.

>> Bouw je eigen verhalenbank

>> Ontwikkel je voelsprieten voor een goed verhaal


Hoe kun je als professional of ondernemer je eigen verhaal inzetten?

Een waardevolle manier is om je eigen back story op te diepen en te vertellen.

In fictieverhalen onthult de back story de voorgeschiedenis van de hoofdpersoon met alle wensen, drijfveren en angsten die hem beïnvloeden bij zijn huidige leven.

 

Superkrachten

Het verklaart hoe Superman of andere superhelden in games, strips of spektakelfilms aan hun bovenaardse krachten komen.

Het maakt duidelijk waar zij hun ongelooflijke doorzettingsvermogen aan te danken hebben, maar ook waar de zwakke plek van Achilles zit. En dat is vaak cruciale informatie om het verhaal echt te snappen.

Om jou als bevlogen professional beter te begrijpen – en te weten waar je voor vecht of waar je idealen vandaan komen – is het handig om eveneens je eigen back story te vertellen. Meestal in losse delen, soms helemaal.

Dat draait altijd om de vraag: waarom doe je wat je doet en niet anders? Wat onderscheidt jou van de rest? Wat maakt jou bijzonder?

>> Tips om je eigen backstory te schrijven

 

 

Wat is transmediale storytelling?

Transmediale storytelling

Bij transmediale storytelling ontvouwt de verhaallijn zich via verschillende mediakanalen, zoals film, televisie, billboards, sociale media, en ga zo maar door. Alle kanalen hebben hun eigen publiek en bijbehorende eisen. Ze leveren een eigen bijdrage aan de totale verhaallijn.

Elke aparte verhaallijn heeft zijn eigen dynamiek en kan eindeloos uitgebreid worden. Volgers worden vaak uitgenodigd tot deelname en kunnen hun eigen verhaallijnen toevoegen.

Multimediale storytelling

Een transmediaal verhaal is dus iets anders dan een multimediaal verhaal. Bij een multimediaal verhaal zijn er ook verschillende kanalen (mediavormen), maar hierbij wordt alles als een kant-en-klaar-pakket op een locatie gepubliceerd.

Crossmediale storytelling

Daarnaast is er ook nog crossmediale storytelling. Daarbij wordt het verhaal net als bij transmediale storytelling over meerdere kanalen verspreid. Hierbij verschillen de verhaallijnen onderling nauwelijks van inhoud, terwijl bij transmediale storytelling ieder kanaal iets toevoegt.

Wat is visual storytelling?

Visual storytelling is het vertellen van een verhaal met beelden: foto’s, video’s, infographics of ander beeldmateriaal. Het grote voordeel van beeld is dat het direct door de hersenen wordt verwerkt. Dat wordt veel beter onthouden dan teksten.

 

Directe beleving

Beeld geeft een directe beleving en maakt het gemakkelijker om je te identificeren, zeker als het om iets emotioneels gaat.

Beeld wordt ook ervaren als echter en authentieker, ook al zijn er bij beelden talrijke manieren mogelijk om te manipuleren.Beelden zijn echter lang niet altijd eenduidig. Er bestaan bijvoorbeeld grote verschillen hoe verschillende culturen eenzelfde beeld interpreteren. Vaak werkt een combinatie van tekst en beeld het beste.

Hoe gebruik je storytelling bij appreciative inquiry?

“Woorden creëren werelden”, zegt Ron Fry, een van de grondleggers van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoek). De verhalen die mensen over hun ervaringen vertellen, beschrijven niet een werkelijkheid maar creëren die ook.

Vraag je naar de kracht en de drijfveren van mensen, dan ontstaat er een werkelijkheid van succes, vertrouwen en hoop. De veronderstelling daarbij is dat op een positieve voorstelling automatisch een positieve actie volgt.

Dit toekomstbeeld leidt iemands gedrag van nu. Daarmee vergroot je de kans dat dit toekomstbeeld een realiteit wordt. Je roept het met verhalen tot leven. Je krijgt er vervolgens energie van om het werkelijkheid te laten worden. Zo leidt het vangen en delen van verhalen tot positieve veranderingen.

>> Storytelling bij Appreciative Inquiry

 

 

Wat is een narratief?

Een narratief bestaat uit een of twee zinnen over een wens of verandering, waarmee we betekenis geven aan een initiatief, denkwijze of ontwikkeling. Het is onze eigen formulering van de werkelijkheid, met als doel om ook anderen op die manier ernaar te laten kijken. Zo willen we hen bij ons idee of missie betrekken.

Om het wat officiëler te formuleren: een narratief is een formulering waarin betekenis wordt geschapen en verspreid in een proces van sociale interactie.

Je kunt het narratief van anderen volgen maar je hebt ook mogelijkheden om van narratief te wisselen. Je kunt bijvoorbeeld het glas als halfvol of als halfleeg beschouwen. Beide opvattingen zijn waar; je hebt hierin zelf een keuze.
Je kunt dus een ander frame maken om naar de wereld te kijken. We hebben altijd een eigen keuzemogelijkheid hoe we de wereld of omstandigheden interpreteren.

Vragen over storytelling

Wat zijn goede boeken over storytelling?

De laatste jaren zijn erg veel goede boeken verschenen over storytelling. Ik licht hier enkele boeken uit die tot mijn persoonlijke favorieten behoren.

Storytelling voor Dummies

Storytelling voor Dummies is een breed opgezet boek over storytelling. Tegelijkertijd biedt het boek verrassend veel diepte. Karen Dietz en Lori Silverman delen in dit boek een ongelooflijke hoeveelheid praktische tips en heldere voorbeelden. Zeer geschikt om te lezen als inleiding op het vakgebied van storytelling. De auteurs laten overtuigend zien dat storytelling heel wat meer is dan een corporate story.
BBNC Uitgevers (2015)

Het verhaal van je leven

Iedereen creëert zijn eigen verhaal, is de centrale stelling in Het verhaal van je leven. Storytellingexpert Mieke Bouma doet in dit boek uit de doeken hoe je storytelling toepast op je eigen leven. Aan de hand van verhalen uit de mythologie, films en literatuur ontdek je hoe je je persoonlijke mythologie creëert. Je leest welke archetypen daarbij een rol spelen. En je ontdekt hoe je het verhaal van je leven kunt herschrijven.
Balans (2018)

No Story No Glory

Theo Hendriks schreef dit werk No Story No Glory in de eerste plaats voor leiders, maar dit boek is een aanrader voor iedereen die een boodschap te vertellen heeft.
Mijn persoonlijke bevindingen over dit boek lees je hier: No Story No Glory en alles wat daar tussen zit.
AW Bruna (2012)

Storypower

In dit handboek Storypower deelt Annet Scheringa een schat aan tips, praktijkervaringen en methodes over de inzet van verhalen bij veranderingen in organisaties. Speciaal bedoeld voor managers en communicatieprofessionals, die storytelling willen inzetten als succesfactor in organisaties.
Lees hier mijn boekbespreking van Storypower.
Adformatie Groep (2013)

De kracht van storytelling

De ondertitel ‘waarom sommige verhalen aanslaan en andere niet’ geeft precies aan waar dit boek van Carmine Gallo over gaat. Carmine Gallo (bekend van zijn eerdere boek Spreek als TED) ontleedt de magische ingrediënten, die verhalen onweerstaanbaar en overtuigend maken. Voor mensen die iets aan de man willen brengen, een zaal willen boeien of een team willen motiveren.
Business Contact (2016)

Is storytelling een hype die weer overwaait?

De interesse in storytelling heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Een gevolg van al die aandacht voor storytelling is dat ook de tegenreactie voelbaar is.

Wat valt echt onder storytelling en wie lift er mee op een populaire beweging, maar heeft eigenlijk niets te bieden? Wat zijn ‘de nieuwe kleren van de keizer’? En waar heeft storytelling echte toegevoegde waarde?

Natuurlijk én complex

Aan de ene kant is de toepassing van verhalen iets eenvoudigs en menselijks, dat we al van nature doen. En tegelijkertijd is storytelling in organisaties ook bijzonder complex, omdat er uiteenlopende competenties bij komen kijken.

Dat vraagt om professionalisering en afbakening. Er is dan ook een grote behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kan de toegevoegde waarde van storytelling beter onderbouwd worden.

Sinds het begrip storytelling net na de eeuwwisseling zijn intrede deed in Nederland, is het woord echter niet meer weg te denken bij verandertrajecten en communicatie-activiteiten in organisaties.


Wat zijn de trends op het gebied van storytelling?

Storytelling als werkveld groeit onstuimig, zo laten de trends op het gebied van storytelling zien. Storytelling mengt zich met andere disciplines en absorbeert nieuwe werkvelden. Dankzij slimme technologische hoogstandjes kan het publiek steeds vaker interactief de verhaallijn naar zijn hand zetten.

Nieuwe vormen buitelen over elkaar heen: e-documentaires, crossmediale voorstellingen, coachingstrajecten met storytelling en nog veel meer.

Storytelling in en rondom organisaties gaat vaak samen met veranderkunde.

Dat betekent ook dat er uiteenlopende kennis nodig is: informatiedesign, contentmarketing, verandermanagement, ict: alle disciplines doen mee.

Storytellers moeten van vele markten thuis zijn. Ze kunnen in multidisciplinaire teams werken, communicatiestrategieën uitzetten of anderen aansturen.

Daarnaast zijn er ook echte storytelling-vaardigheden nodig. Denk aan verhalen kunnen ontlokken, verzamelen, vormgeven, delen, een narratieve analyse doen, et cetera.

 

Is storytelling moeilijk om zelf te doen?

Storytelling – de toepassing van verhalen in brede zin van het woord – is vooral een kwestie van doen, niet van ingewikkelde werkwijzen. Het begint met het eenvoudige inzicht dat overal mogelijkheden zijn om verhalen te verzamelen, te gebruiken en toe te passen.

>> Maak een begin met storytelling in organisaties

Sta open voor verhalen die er overal om je heen al zijn. Dat is het eenvoudige begin. Vang ze op en zet ze in. Met zorgvuldigheid, dat wel.

Vertel en geniet van de wijsheid van verhalen.

 

 

 

Over Sigrid

Verhalenmaker | Creatieve Gids | Praktisch idealist | Auteur | Trendonderzoeker | Beeldmaker | Conceptontwikkelaar | Journalist |  Neerlandica

Sigrid werkte twintig jaar als journalist en bladenmaker voordat ze in 2009 haar eigen bedrijf startte. Ze helpt maatschappelijke instellingen en publieke organisaties aan verhalen die mensen in beweging brengen.

Inmiddels geeft zij haar kennis en ervaring ook door aan ervaren professionals via haar online programma’s en boeken, zoals Lenig Denken en Toverballen voor het Brein. Haar nieuwste boek is Jongleren met Vermicelli – Leef en creëer je verhaal.

Zij werkt intensief één op één met bevlogen professionals en inspireert hen bij het ontwikkelen van creatieve plannen en storytelling. Daarmee helpt ze hen om de beste versie van zichzelf te worden en hun verhaal te laten sprankelen.

Meer ontdekken over verhalen en creatief denken? Laat je hier inspireren!